Opći uvjeti poslovanja

Prilikom posjete prodajnom prostoru i prilikom korištenja web stranica u vlasništvu trgovačkog društva QB DESIGNO, primjenjuju se sljedeći:

Opći uvjeti poslovanja

1. Opći pojmovi

OPĆI UVJETI – Ovaj tekst Općih uvjeta poslovanja

QB – QB DESIGNO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge (skraćeno QB DESIGNO d.o.o.) upisano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS 84087334545, Sjedište tvrtke je na adresi Ivana Antunovića 5, 10000 Zagreb. Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva je 20.000,00 kn. Jedini član uprave društva je Luka Krajnović. Račun tvrtke otvorene je kod banke Privredna Banka Zagreb d.d. IBAN : HR8223400091110321184. SWIFT CODE: PBZGHR2X

POSLOVNICA – Prodajno mjesto QB-a nazivom studioHR na adresi Heinzelova 41, Zagreb

WEB STRANICA – obuhvaća :

  • domenu studio.hr i poddomene s odgovarajućim sadržajem

  • domenu dankuchen-zagreb-centar.hr i poddomene s odgovarajućim sadržajem

KLIJENT – Svaka pravna i/ili fizička osoba koja je posjetila i/ili posjećuje web stranice ili poslovnicu, te svaka pravna i/ili fizička osoba koja je obavila kupovinu i/ili je potvrdila narudžbu proizvoda na web stranici i/ili u poslovnici.

PROJEKTANT – Osoba zaposlena u poslovnici QB-a koja se bavi tehničkim savjetovanjem i razradom tehničkih detalja prilikom izrade projekta kuhinje i/ili ostalog namještaja, te prodajom svih ostalih proizvoda u QB-ovoj ponudi koji su ponuđeni u poslovnici i na web stranici. U slučaju da korisnik realizira kupovinu kuhinje i/ili ostalog namještaja i/ili nekog drugog proizvoda u poslovnici projektant je odgovoran za sve detalje projekta, te kontrolira i nadzire provođenje svih tehničkih i financijskih detalja projekta od idejnog projekta do dostave i/ili montaže. Projektant nije dizajner što znači da projektanti klijentima ne daju dizajnerske savjete nego dizajnerske detalje projekta kuhinje i/ili ostalog namještaja radi isključivo prema uputi klijenta i/ili dizajnera/arhitekta kojeg je klijent odabrao, a u skladu s tehničkim mogućnostima neamještaja u ponudi QB-a.

MONTER– Osoba koja vrši montažu, odnosno ugradnju kuhinje i/ili ostalog namještaja, te prateće opreme kupljene u poslovnici, a prema uputi projektanta, odnosno od strane klijenta potvrđenom izvedbenom projektu. Monter je odgovoran isključivo za izvrsnost izvedbe projekta, odnosno prilagodbe detalja projekta prostoru.

SADRŽAJ – obuhvaća :

  • sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti, odnosno koje se mogu reproducirati neovisno o platformi s koje im se pristupa

  • sadržaj svakog e-mail-a koji QB šalje korisnicima ili klijentima

  • bilo koju informaciju koju, putem bilo kojih sredstava komuniciranja, QB prosljeđuje korisniku ili klijentu, a u skladu s uputama o komuniciranju

  • sve informacije o proizvodima, uslugama i/ili naknadama QB-a u određenom razdoblju

  • svi promotivni materijali i ostala dokumentacija izložena u poslovnici

  • podatke o QB-u

USLUGA – obuhvaća

  • uslugu trgovine namještajem i pratećom opremom koja se odvija u poslovnici u smislu pružanja mogućnosti klijentu da kupuje i/ili naručuje proizvode putem direktnog kontakta u poslovnici

  • uslugu elektroničke trgovine koja se odvija na web stranici u smislu pružanja mogućnosti klijentu da kupuje i/ili naručuje proizvode putem elektroničkih sredstava komunikacije

  • uslugu dostave i/ili montaže namještaja koji je QB prodao klijentu u poslovnici

NARUDŽBA – elektronički dokument kojim klijent putem web stranice naručuje proizvode i usluge od QB-a

IDEJNI PROJEKT – svakom klijentu koji posjeti poslovnicu s ciljem kupovine kuhinje i/ili ostalog namještaja QB odmah ili naknadno izrađuje idejni projekt temeljem kojeg se određuje cijena kuhinje i/ili ostalog namještaja. Idejni projekt izrađuje se na temelju mjera prostora koje je klijent ustupio.

PONUDA – ispisani i/ili elektronički dokument temeljem kojeg klijent ima mogućnost uplatom potvrditi narudžbu proizvoda i/ili idejni projekt namještaja od QB-a

TRANSAKCIJA – uplata ili povrat iznosa nakon što je QB prodao proizvod/uslugu klijentu, korištenjem gotovine i/ili kartičnog procesora u poslovnici ili bankovnim transferom, bez obzira na način isporuke.

RAČUN ZA AVANS – ispisani i/ili elektronički dokument koji klijent dobije kao potvrdu uplate ponudom naručenih proizvoda u poslovnici ili na web stranici

IZMJERA – Nakon uplate prve akontacije projektant ili osoba koju je projektant ovlastio mjeri prostor u koji će se montirati namještaj koji je klijent naručio od QB-a.

PRILAGOĐENI PROJEKT – Projekt koji nastaje izmjenama i/ili prilagodbama idejnog projekta nakon utvrđenih točnih mjera prostora u koji će se montirati namještaj koji je klijent naručio od QB-a.

IZVEDBENI PROJEKT – obuhvaća :

  • Popis aparata i/ili prateće opreme koja će biti ugrađena u namještaj koji je klijent naručio od QB-a.

  • Projekt namještaja sa svim detaljima i upozorenjima s istaknutim datumom koji klijent isključivo potpisom potvrdio.

UGOVOR SKLOPLJEN NA DALJINU – u skladu s definicijom iz Zakona o zašiti potrošača (NN 41/14, 110 /15) te Direktivom 2011/83/EU o pravima potrošača je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije

NEWSLETTER/OBAVIJEST – povremeno sredstvo informiranja, isključivo elektroničko, o proizvodima, uslugama i/ili promocijama QB -a u određenom razdoblju, bez ikakvog angažmana QB-a u vezi informacija koje takvo pismo sadržava

2. Općenito

2.1. Opći uvjeti određuju rokove i uvjete korištenja stranice/sadržaja/usluga od strane klijenta, u slučaju da klijent nema neki drugi valjani ugovor o korištenju, sklopljen između njega i QB-a.

2.2. Korištenje, uključujući, ali se ne ograničavajući na pristup i posjet sadržaja/usluge, podrazumijeva pristanak klijenta ovim Općim uvjetima. Klijent se obvezuje stalno pratiti Opće uvjete koji mogu biti aktualizirani, izmijenjeni ili dopunjeni. QB će prilikom svake izmjene Općih uvjeta obavijestiti sve klijente prilikom prvog sljedećeg posjeta stranici nakon izmjene. U slučaju nekih nejasnoća primjenjuju se Opći uvjeti koji vrijede u trenutku narudžbe.

2.3. Pristup uslugama vrši se isključivo preko pristupanja javno raspoloživoj web stranici i u poslovnici tvrtke.

2.4. Korištenjem stranice/sadržaja/usluge ili posjetom poslovnici, klijent jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje proizlaze iz korištenja stranice ili eksponata u poslovnici. Također, odgovoran je za svaku imovinsku ili neimovinsku štetu nanesenu QB-u u skladu s važećim hrvatskim zakonodavstvom.

2.5. U slučaju da se klijent ne slaže i/ili ne prihvaća i/ili opozove pristanak koji je dao na Opće uvjete, isti će poslati e-mail na adresu desk@studio.hr s naznakom da ne želi nastaviti koristiti usluge koje pruža QB preko svojih web stranice i poslovnice, da ne želi više primati elektroničku poštu/newslettere i/ili druge obavijesti od strane QB-a bilo koje vrste (elektronički, telefonski, itd.).

2.6. Ako klijent nema nikakvih dospjelih niti nedospjelih dugovanja prema QB-u ili otvorenih narudžbi za namještaj koji je u procesu proizvodnje, a opozove pristanak na Opće uvjete za vrijeme postojanja aktivnih narudžbi, QB zadržava plaćene akontacija i poništava takvu narudžbu u kojem slučaju niti klijent niti QB nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja s bilo koje pravne osnove uključujući i naknadu štete.

2.7. Poslovanje QB obavlja samo tvrtkama i punoljetnim, poslovno sposobnim fizičkim osobama koji imaju najmanje 18 godina, koje su prošle redovan proces narudžbe robe. Mogućnost online narudžbe pristupačna je samo osobama koje imaju adresu za isporuku u Republici Hrvatskoj. Svaki klijenti izjavljuje da udovoljava svim navedenim uvjetima.

3. Sadržaj

3.1. Sadržaj, onako kako je definiran na početku, uključuje, ali ne ograničava se na izložbene eksponate, logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene u poslovnici i na web stranici. Sadržaj je stečen kupovinom, preuzimanjem od dobavljača i preuzimanjem s interneta pri čemu je oprez usmjeren na zaštitu prava trećih.

3.2. Bilo koji sadržaj kojem klijent ima pristup bilo kojim sredstvom, je podređen ovim Općim uvjetima, osim u slučaju da sadržaj nije popraćen pisanim sporazumom o specifičnom korištenju valjano sklopljenom između QB-a i klijenta.

3.3. Sav sadržaj na web stranici je isključivo informativnog karaktera dostupan je za preuzimanje ili kopiranje od strane klijenta. QB nije odgovoran ako klijent preuzimanjem sadržaja s web stranice prekrši domaće i međunarodne propise o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog i intelektualnog vlasništva ili bilo koja duga prava trećih pravnih ili fizičkih osoba.

3.4. Ako klijent ili bilo koja treća pravna ili fizička osoba smatra da je QB sadržajem i/ili objavljivanjem istog prekršio domaće i međunarodne propise o zaštiti autorskog i srodnih prava, odnosno prava industrijskog i intelektualnog vlasništva ili bilo koja duga prava trećih pravnih ili fizičkih osoba se obratiti QB-u ne e-mail desk@studio.hr, kako bi QB mogao poduzeti potrebne mjere.

3.5. QB se trudi klijentima dati što bolji i točniji opis i sliku svakog proizvoda ponuđenog na web stranici.. Unatoč tome, QB ne može garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Ako, zbog greške ili previda, sadržaj (slike, tekstovi, cijene …) objavljen na web stranici nije ispravan ili je u međuvremenu promjenjenn, QB zadržava pravo na izmjenu podataka bez obveze na prepoznavanje ili naknadu bilo kakve štete bilo kojem klijentu i/ili nekoj trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi.. QB zadržava pravo klijente informira o promjeni ili ispravnosti sadržaja te da klijentima pruži priliku da potvrde ili otkažu svoju narudžbu.

3.6. Niti jedan sadržaj priopćen klijentu, bilo kojim sredstvom komunikacije (elektronički, telefonski, itd.) ili koji je sadržaj dobiven pristupanjem, posjećivanjem i/ili vizualizacijom sadržaja, za QB ili njegovog zaposlenika koji je posredovao transferu, ako postoji, ne predstavlja ugovornu obvezu spram dotičnog sadržaja.

4. Kontakt za korisnike i klijente

4.1. QB na web stranici objavljuje potpune i ispravne podatke za identifikaciju i kontaktiranje od strane svojih klijenata.

4.2. Posjetom poslovnici i ostavljanjem kontakt podataka, korištenjem obrasca za kontakt ili usluge prisutne na stranici, klijent daje svoju suglasnost QB-u da ga kontaktira bilo kojim raspoloživim sredstvom komunikacije uključujući i elektronička sredstva.

4.3. Djelomično ili potpuno popunjavanje obrasca za kontakt i njegovo slanje QB-u ne stvara obvezu za QB da povratno kontaktira klijenta, osim u zakonom predviđenim slučajevima.

4.4. Pristup izlogu poslovnice, pristup stranicama, korištenje informacija predstavljenih na tim stranicama, posjećivanje stranica ili slanje e-mail-ova ili pisanih obavijesti QB-u vrši se posjetom klijenta poslovnici, elektroničkim, telefonskim ili bilo kojim drugim načinom raspoloživim klijentu i QB-u, jer se na taj način smatra da klijent pristaje na primanje pisanih obavijesti od QB-a, elektroničkim i/ili telefonskim putem, uključujući i komunikaciju putem e-mail-a, SMS poruka ili obavijestima na stranici.

4.5. Klijent je obvezan dostaviti QB-u točne i potpune kontakt podatke (e-mail adresa, broj telefona, adresa isporuke) kako bi se mogli koristiti od strane QB-a u komunikaciji s klijentom te u pružanju usluga. Klijent je obvezan pravodobno obavijestiti QB o svakoj promjeni takvih podataka. Klijent snosi odgovornost za svaku štetu nastalu radi ustupanja pogrešnih kontakt podataka.

5. Newsletteri / pisma i podsjetnici

5.1. U trenutku kada klijent šalje upit putem kontakt forme ili mail-a prihvaćajući Opće uvjete, isti ima pravo izraziti suglasnost u vezi primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika od strane QB-a elektroničkim ili telefonskim putem, uključivo i posredstvom e-maila, sms poruka ili putem objava na web stranicama.

5.2. Podatke poslane od klijenta u svrhu slanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika QB će koristiti isključivo u granicama Politike povjerljivosti.

5.3. Klijent može u bilo kojem trenutku odustati od primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika, i to:

  • koristeći link namijenjen toj svrsi, a koji je sastavni dio svih dobivenih newslettera/pisama i/ili upozorenja (pri dnu e-maila, naznačeno s „Kliknite ovdje kako bi se odustalo od pretplate”, sve ukoliko je ova mogućnost tehnički izvediva)

  • slanjem mail-a na desk@studio.hr s naznakom : “Molim obrišite moje podatke iz baze za slanje obavijesti, newslettera i ostalog promotivnog materijala

5.4. Odustajanje od primanja newslettera i/ili podsjetnika nikako ne predstavlja odricanje od suglasnosti na Opće uvjete, a primjenjuje se samo nakon slanja nakane za odustajanje.

5.5. QB zadržava diskrecijsko pravo odabrati osobe kojima će slati newslettere i/ili podsjetnike kao i pravo da isključi iz svoje baze podataka bilo kojeg klijenta koji je prethodno izrazio svoj pristanak za dobivanje newslettera i/ili podsjetnika, bez ikakvog naknadnog angažmana QB-a ili prethodne notifikacije istoga.

6. Politika povjerljivosti

6.1. Svrha ovoga poglavlja je informiranje o osobnim podacima koje klijent ustupa QB-u i načinu na koji QB obrađuje te podatke. QB štiti i poštuje povjerljivost osobnih podataka klijenata implementiranjem potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera sadržanih u važećim zakonima i pravilima u svezi zaštite osobnih podataka, uključujući EU 679/2016 Opću uredbu o zaštiti podataka (“GDPR”).

6.2. Prema zakonima i pravilima vezanim uz zaštitu osobnih podataka ili GDPR-u osobni podatak je definiran kao svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili može biti utvrđen. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi pomoću prikupljenih podataka GDPR ga prepoznaje kao Ispitanika. Dakle, ispitanik je osoba koju QB može identificirati izravno ili neizravno pomoću prikupljenih osobnih podataka.

6.3. Osobni podaci koje QB prikuplja i obrađuje su: ime i prezime, adresa (poštanska adresa za dostavu i/ili montažu robe), e-mail adresa, OIB, telefonski broj, glas, bankovni podaci (u slučaju vraćanja novca), podaci o računu na društvenim mrežama, UUID, IP adresa. QB ne prikuplja niti obrađuje osjetljive osobne podatke koje GDPR definira kao posebnom vrstom podataka. Također, QB ne želi prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba mlađih od 18 godina.

6.4. Sukladno GDPR-u, tvrtke koje vode obradu osobnih podataka klijenata koje je prikupio QB su :

  • QB DESIGNO d.o.o., Ivana Antunovića 5, 10090 Zagreb, OIB 84087334545. Za obavljanje poslova prodaje, promocije itd.

  • KOMBA-MBI j.d.o.o., Vinogradska 72, 10312 Kloštar Ivanić, OIB 38168008264. Za obavljanje usluge dostave proizvoda.

  • HRVATSKA POŠTA d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, OIB 87311810356. Za obavljanje usluge dostave proizvoda.

  • OPTIMUM G, Vl. Gordana Trnčić, Zajčićeva 55, 10310 Ivanić Grad, OIB: 93277774577 .Za obavljanje usluge računovodstva.

  • Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB 81793146560. Za ustupanje serverskog prostora.

  • DATALAB HR d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 40, 10000 Zagreb. OIB 50063679828. Za ustupanje operativnog programa za organizaciju poslovanja.

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Za pohranu osobnih podataka koje je QB prikupio kroz G suite sučelje.

Sve navedene pravne osobe osobne podatke prikupljaju i obrađuju u skladu s GDPR. Osobni podaci su prikupljeni i/ili obrađeni za vrijeme ovoga ili prijašnjega trgovačkog odnosa među strankama, na što su klijenti dali izričitu suglasnost, a sukladno zakonima koji su bili na snazi u datom trenutku.

6.5. Detalji iz čl. 6.1 i narednih članaka dani su kao primjer, a ne kao cjeloviti. Prikupljeni podaci za ugovorene usluge QB i ostale uključene i prethodno navedene tvrtke prikupljat će samo minimalne količine osobnih podataka koji su potrebni radi ispunjavanja ugovorenih obveza QB-a.

6.6. U okviru upravljanja web stranicom, QB prikuplja specifične osobne podatke koje su ispitanici ustupili putem web stranice, izričitom i dobrovoljnom privolom izravno npr. Ime i prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj itd. ili neizravno npr. IP adresa, UUID itd.

6.7. Svrhe za koje QB obrađuje osobne podatke koje mu je dao klijent su sljedeće :

  • obrada narudžbi i plaćanja,

  • izvršavanje ugovornih obveza s partnerima u računovodstvene svrhe,

  • poboljšanje marketinških aktivnosti,

  • rješavanja svih zahtjeva u odnosu na ispunjenje narudžbi,

  • marketinška komunikacija,

  • statističke svrhe.

6.8. QB prikuplja, obrađuje i upravlja osobnim podacima klijenata u skladu sa zahtjevima GDPR-a i to za vremensko razdoblje sukladno pravnim zahtjevima koje postavljaju građanskopravno i kaznenopravno zakonodavstvo u odnosu na zastaru i obvezne uvjete s kojima su se klijenti složili prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja.

6.9. QB može obrađivati osobne podatke klijenta s ciljem informiranja o dobrima i uslugama, promotivnim ponudama ili kao bi se provela prijava klijenta na novosti. Osobni podaci klijenata obrađivat će se u svrhe izravnog marketinga ili putem komunikacijskih kanala (e-mail, SMS itd.) samo ako postoji privola. QB marketinške aktivnosti temelji na privoli klijenata sve dok je klijent ne povuče. Klijenti ima mogućnost ili pravo na povlačenje privole u svakom trenutku.
Klijent podnošenjem svojih osobnih podataka, potvrđuje i bezuvjetno prihvaća činjenicu da će njegovi osobni podaci biti uvršteni i arhivirani u bazu podataka voditelja obrade, te da daje svoju izričitu i nedvosmislenu privolu za obradu njegovih osobnih podataka kao što je to detaljno opisano u poglavlju 6.10.; 6.11.; 6.12.

6.10. Obrada osobnih podataka klijenata uključuje svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima (bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima). Obrada osobnih podataka podrazumijeva prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje, uništavanje itd. (ovaj skup radnji predstavlja samo primjer u ovim općim uvjetima, obrada označava svaku vrstu radnji koji se odnosi na osobne podatke).

6.11. S teritorijalnog aspekta, odredbe uredbe se primjenjuju na sve obrade osobnih podataka koje obavlja voditelj obrade ili izvršitelj obrade sa sjedištem unutar EU, obrade osobnih podataka ispitanika unutar EU, izvršenih od strane voditelja ili izvršitelja obrade izvan EU ako su: roba i usluge ponuđene građanima EU ili ako je ponašanje građana EU nadgledano, profilirano. QB je voditelj obrade, kako je to opisano važećim pravilima i zakonima, uključujući GDPR.

6.12. QB ovisno o proizvodima i/ili uslugama koje je klijent odabrao, te o svrsi obrade osobnih podataka, može predati osobne podatke klijenta drugim povezanim društvima, trećim osobama ili tijelima javne vlasti u svrhu ispunjavanja pravne osnove. Sukladno GDPR-u, QB može dati ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata sljedećim grupama primatelja :

  • povezanim društvima radi upravljanja narudžbama,

  • poslovnim partnerima radi dostave naručenih dobara i usluga,

  • pružateljima platežnih i bankarskih usluga,

  • pružateljima računovodstvenih usluga radi provođenja vanjskih računovodstvenih usluga,

  • osiguravajućim kućama,

  • ostalim trećim osobama s kojima QB možemo razviti zajednički program radi prodaje proizvoda i/ili usluga,

  •  tijelima javne vlasti.

Prije ustupanja osobnih podataka klijenata QB će se uvjeriti da voditelji obrade i treće osobe kojima se podaci ustupaju implementiraju tehničke i organizacijske mjere potrebne za rad u skladu s pravnim zahtjevima važećih zakona, uključujući GDPR.

6.13. Osnova na kojoj QB bazira obradu osobnih podataka može biti :

  • ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, privola klijenata na primanje obavijesti na web stranici,

  • izvršavanje ugovora, uzimajući u obzir da je ugovor trgovački odnos između klijenta i QB-a nastao stavljanjem narudžbe, te izvršavanjem plaćanja za naručene proizvode i/ili usluge,

  • legitimni interes QB-a koji je potreban prilikom izvršavanja trgovačkih i gospodarskih aktivnosti QB-a, kao što je predviđeno GDPR-om.

QB će obrađivati osobne podatke klijenata kako bi poboljšao i osigurao da, bez obzira na okolnosti, zaštiti web stranicu od kibernetičkih napada, te kako bi se poboljšale mjere za otkrivanje i prevenciju od pokušaja prijevare uključujući i davanje osobnih podataka tijelima javne vlasti kao i mjere za upravljanje rizicima.

6.14. Načela Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR EU 679/2016) i o individualna prava ispitanika.

6.15. Opća uredba o zaštiti podataka predviđa šest načela kojima se potrebno voditi prilikom obrade osobnih podataka :

  • Načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti :

   • obrada osobnih podataka sukladno zakonskim uvjetima,

   • obrada osobnih podataka na razmjeran način odnosno onako kako bi to smatrao ispitanik,

   • obrada mora biti transparentna, otvorena i jasna o svrsi i sredstvima obrade.

  • Načelo ograničavanje svrhe – prikupljanje i obrada osobnih podataka samo u svrhe koje su jasno utvrđene i tako komunicirane ispitaniku;

  • Načelo smanjenja količine podataka – obrađuje se samo one osobne podatke koji su nužni za ispunjavanje svrhe, ne prikupljaju se osobni podaci koji nisu potrebni za ispunjavanje svrhe;

  • Načelo točnosti – prikupljanje i obrađivanje samo onih osobnih podataka koji su točni i ažurni;

  • Načelo ograničenja pohrane – arhiviranje/spremanje osobnih podataka samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;

  • Načelo cjelovitosti i povjerljivosti – implementacija svih potrebnih sigurnosnih mjera, te interna pravila kojima se sprječava neovlaštena i nezakonita obrada, te kojima se sprječava povrede podataka, njihovo mijenjanje ili pak gubitak.

6.16. Opća uredba o zaštiti podataka je predvidjela 8 prava ispitanika i/ili klijenata QB-a, kako slijedi :

  • Pravo na informacije i pristup osobnim podacima
   Uvodni dijelovi Općih uvjeta poslovanja, te informacije sadržane u okviru ovoga poglavlja kao što su: identitet i kontakt podaci voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, svrhe obrade i pravne osnove, primatelji podataka odnosno kategorije primatelja podataka, odgovarajuće garancije, vrijeme pohrane, prava ispitanika, pravo na podnošenje prigovora, moguće posljedice davanja osobnih podataka, postojanje sustava za automatsko profiliranje;

  • Pravo ispitanika na pristup
   QB poštuje pravo ispitanika na pristup što znači da provjerava obradu osobnih podataka, te omogućava pristup osobnim podacima, daje kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, obavještava o roku čuvanja, te omogućuje daljinski pristup osobnim podacima posredstvom sustava koji omogućuje ispitaniku pregled osobnih podataka prethodno utvrdivši identitet ispitanika;

  • Pravno na ispravak
   QB poštuje ovo pravo, a ono se odnosi ispravak, te na potpunost podataka;

  • Pravo na zaborav
   QB poštuje ovo pravo ako ispitanik traži i to ako je navedeno motivirano i osnovano na valjanom temelju:
   Razlozi : podaci više nisu potrebni, povlačenje privole, protivljenje, nezakonita obrada, valjani zakoniti zahtjev od strane EU ili lokalnih javnih vlasti, pružanje usluga djeci, maloljetnicima bez prethodno udovoljenih uvjeta Pravo ne može biti zatraženo i stoga ispunjeno ako je obrada potrebna za: izražavanje slobode govora i pristupa informacijama, ispunjenje zakonitog zahtjeva, obavljanje dužnosti u javnom interesu, u svezi zdravlja, arhiviranja, povijesnog ili znanstvenog istraživanja, statističke svrhe, identifikacije, odgovaranje na zahtjev upućen od strane suda;

  • Pravo na ograničenje obrade

   • Kada se osporava točnost osobnih podataka, zakonitost obrade, te da voditelj više ne treba osobne podatke

   • Kada voditelj pohranjuje samo osobne podatke

   • Kada obrada osobnih podataka zahtijeva privolu ispitanika

   • Kada voditelj podnosi svim primateljima promjene u ograničenjima obrade osobnih podataka

  • Pravo na prenosivost podataka
   Sukladno GDPR-u, QB treba pomoći ispitaniku kada zatraži prijenos podataka; u jednostavnom formatu, koji računalo može pročitati, te poslati voditelju obrade kojeg je naznačio ispitanik;

  • Pravo na prigovor
   Može biti zatraženo samo radi sljedećeg: izravni marketing, znanstveno i povijesno istraživanje; ispunjavanje aktivnosti u javnom interesu; izvršavanje javnih vlasti; legitimni interes voditelja obrade ili trećih osoba;

  • Pravo ispitanika da ne bude ocijenjen automatiziranim profiliranjem
   zahtijeva : Nezakonit postupak za kreiranje profila neovisno o svrsi : automatizirana evaluacija kapaciteta i kvalitete rada zaposlenika, odobravanje kredita – ocjenjivanje; Iznimka: postojanje privole ispitanika.

6.17. Sva pitanja vezana uz osobne podatke koje QB prikuplja i obrađuje klijent i/ili ispitanik može dostaviti na e-mail adresu desk@studio.hr. Odgovorni zaposlenici QB-a će odgovoriti na svaki primljeni upit, prigovor ili pritužbu u najkraćem mogućem roku. Također, svi klijenti imaju pravo podnijeti prigovor i lokalnom nadzornom tijelu.
Kako bi klijent podnjeo zahtjev za ispunjenje prava koja su gore opisana, može poslati e-mail na desk@studio.hr, te zahtijevati ispunjenje bilo kojeg prava u odnosu na:

  • ispravak, ažuriranje, ograničenje, brisanje ako obrada osobnih podataka nije u skladu s lokalnim ili zakonodavstvom EU i ako isto može biti zatraženo, ako su osobni podaci netočni ili nepotpuni;

  • pseudonimizaciju osobnih podataka, obavještavanje trećih osoba na koje su osobnih podaci preneseni, sve dok napor potreban za to nije u suprotnosti s legitimnim interesima;

  • zabranu obrade osobnih podataka koliko god je moguće, sukladno svrsi obrade.

  • Kao Voditelj obrade podataka QB će odmah prestati s obradom osobnih podataka, čim se svrha u koju smo ih prikupio ispuni.

6.18. Politika korištenja Kolačića (eng. Cookies) na web stranici

6.18.1. Cookie je kodirana tekstualna datoteka (eng. File) male veličine koji šalje server putem web pretraživača prilikom posjete, te ga zatim web pretraživač vraća neizmijenjenog natrag prilikom svake sljedeće posjete tome serveru. Cookie se sprema nakon zahtjeva poslanog browseru (na primjer: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) i potpuno je “pasivan” (ne sadrži software programe, viruse ili spyware i ne može pristupiti informacijama sa čvrstog diska korisnika). Kolačići se koriste za autentifikaciju kao i za praćenje ponašanja klijenata; tipične aplikacije su pamćenje omiljenih stvari klijenta i primjena sustava „košarica za kupovinu”. Te datoteke omogućavaju prepoznavanje terminala klijenta i predstavljanje sadržaja na relevantan način, prilagođen sklonostima klijenta. Kolačići osiguravaju klijentima ugodno iskustvo pretraživanja i podržavaju napore QB-a da ponudi klijentima ugodne usluge kao što su na primjer omiljeni aspekti po pitanju online privatnosti, te povijesni pregled košarice za kupovinu. Također, koriste se u pripremanju anonimnih statistika koje pomažu razumijevanju načina na koji jedan klijent može koristiti web stranicu, pospješujući poboljšanje strukture i sadržaja, ali isključujući osobnu identifikaciju korisnika.

6.18.2. QB koristi dvije vrste kolačića:

  • per session – privremene datoteke koje ostaju u terminalu klijenta sve do završetka sesije ili zatvaranja aplikacije / web browsera.

  • fiksni – Fiksne datoteke ostaju u terminalu klijenta jedno vrijeme, u parametrima kolačića ili dok ih klijent ručno ne izbriše. Kolačići koje koriste partneri operatera jedne web stranice, uključujući i situaciju bez ograničavanja klijenta web stranice, predmetom su Politike povjerljivosti.

6.18.3. Jedan posjet na web stranici može plasirati:

  • kolačiće koji utječu na performanse web stranice,

  • kolačiće za analizu posjetitelja,

  • kolačiće za geotargetting,

  • kolačiće za registriranje,

  • kolačiće za promidžbu ili kolačiće dobavljača reklamiranja.

6.18.4. Osobni podaci prikupljeni korištenjem kolačića mogu biti prikupljeni samo kako bi olakšali određene funkcionalnosti za klijenta, te su kriptirani na način koji onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. Samo jedna aplikacija korištena za pristupanje web stranicama dopušta pohranjivanje kolačića na računalo. Takva podešavanja mogu se izmijeniti tako da automatsko upravljanje kolačića blokira pretraživač ili da klijent bude informiran svaki put kada su kolačići poslani prema njegovom računalu. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima upravljanja kolačićima mogu se pronaći u području podešavanja pretraživača. Ograničavanje uporabe kolačića može uskratiti određene funkcionalnosti web stranice. Kolačići su središnja točka efikasnog funkcioniranja pretraživanja interneta, koji pomažu u pronalaženju novog prijateljskog načina surfanja, prilagođenog sklonostima i interesima svakog klijenta. Odbijanje ili deaktiviranje kolačića može dovesti do nemogućnosti korištenja određenih site-ova/stranica. Poradi njihove fleksibilnosti i činjenice da većina najposjećenijih stranica koriste kolačiće, oni su zapravo neizbježni; deaktiviranje kolačića neće dopustiti pristup klijentu najraširenijim i najčešće korištenim stranicama među kojima su Youtube, Gmail, Yahoo i drugi.

6.18.5. Primjeri načina korištenja kolačića:

  • prilagođavanje sadržaja i usluga sklonostima klijenata – kategorije proizvoda i usluga

  • pristup prilagođen interesima klijenata – pamćenje pristupnih lozinki

  • pamćenje zaštitnih filtera za djecu, kada je u pitanju sadržaj na internetu (opcije family mode, funkcije sigurnog traženja/safe search)

  • mjerenje, optimizacija i karakteristike analize – kao što je potvrđivanje određene razine prometa na jednoj web stranici, kakva se vrsta sadržaja prikazuje i način na koji klijent dolazi do web stranice (na primjer, putem tražilice, direktno, putem drugih web stranica itd.). Web stranice obavljaju ovakve vrste analize kako bi poboljšale stranice, a u korist klijenata.

6.18.6. Sigurnost i problemi vezani uz povjerljivost. Kolačići NISU virusi i koriste obični tekstualni format; nisu sastavljeni od komadića šifre tako da se ne mogu poništiti, a ne mogu se ni sami pokrenuti. Prema tome, ne mogu se duplicirati ili replicirati na druge mreže kako bi se kretali ili ponovo replicirali. Obzirom da ne mogu obavljati ove funkcije, ne mogu se smatrati virusima. Kolačići se mogu koristiti i u negativne svrhe zato što pohranjuju informacije o sklonostima i povijest surfanja klijenata, toliko na nekoj određenoj stranici kao i na više stranica, i koriste se kao oblik Spywarea (špijunaža aktivnosti korisnika), veliki broj proizvoda anti-spyware obilježava kolačiće konstantno kako bi ih brisali tijekom postupaka anti-virus/anti-spyware brisanja/skeniranja.
Pretraživači imaju uglavnom integrirana (uklopljena) podešavanja o povjerljivosti koja isporučuju određene razine prihvaćanja kolačića, razdoblje valjanosti i automatsko brisanje nakon što je klijent posjetio određenu stranicu. Obzirom da je pitanje identiteta iznimno važno i predstavlja pravo svakog internet korisnika, preporučuje se upoznavanje s eventualnim problemima koje mogu prouzročiti kolačići, jer se preko njih konstantno šalju u oba smjera informacije između pretraživača i web stanice te ako napadač ili neovlaštena osoba intervenira tijekom procesa slanja podataka, informacije koje sadrže kolačići mogu biti uhvaćene. Do navedenoga može doći kada se pretraživač spaja na server koristeći nezaštićenu mrežu (na primjer otvorenu WiFi mrežu). Drugi napadi koji se temelje na kolačićima uključuju pogrešna podešavanja kolačića na servere.

6.18.7. Vrlo je važno da klijent odabere najpogodniju metodu zaštite osobnih podataka i :

  • Prilagodi podešavanja pretraživača što se tiče kolačića kako bi odražavali željenu razinu sigurnosti korištenja kolačića.

  • Da podesi duga razdoblja valjanosti kako bi se pohranila povijest surfanja i osobni podaci pristupa.

  • Da uzme u obzir podešavanje pretraživača kako bi izbrisao individualne podatke svaki put kada zatvori pretraživač. To je varijanta pristupanja stranicama koje plasiraju kolačiće i mogućnost brisanja svake informacije o posjetu pri zatvaranju pojedinačnog surfanja.

  • Da instalira i konstantno ažurira antispyware aplikacije. Veliki broj aplikacija za otkrivanje i prevenciju spywarea uključuju otkrivanje napada na stranicama. Na taj način se sprječava pretraživač da pristupa web stranicama koje bi mogle iskoristiti njegovu ranjivost ili skinuti opasan software.

  • Preporuča se konstantno ažuriranje pretraživača, jer veliki broj napada koji se temelje na kolačićima koriste slabe točke starijih pretraživača. Svi noviji pretraživači pružaju mogućnost promjene podešavanja Kolačića. Ta se podešavanja obično nalaze u „opcijama” ili u meniju „postavke” pretraživača.

6.19. Klijent ima pravo uskratiti pristanak na prikupljanje svojih osobnih podataka i zatražiti njihovo brisanje, opozivajući tako pristanak koji je dao za Opće uvjete, i odustajući od svakog prava implicitno specificiranog u Općim uvjetima i bez ikakve naknadne obaveze jedne od strana spram druge. Ovo pravo klijent ima nekon završetke narudžbi u procesu.

6.20. Za izvršavanje prava u skladu s člankom 6.19, klijent će se obratit QB-u, u skladu s raspoloživim podacima na stranici koji vrijede u tom trenutku.

6.21. Klijent mailom na desk@studio.hr ima pravo zatražiti promjenu podataka koje je prethodno izjavio kako bi unio svaku nastalu promjenu, u slučaju da takve promjene ima.

6.22. Politika povjerljivosti QB-a odnosi se samo na dobrovoljno dostavljene osobne podatke koje je klijent dao na stranici. QB ne odgovara za primijenjenu politiku povjerljivosti bilo koje treće stranke do koje se može doći preko veza/linkova, bez obzira na njihovu prirodu, izvan stranice.

6.23. QB se obvezuje da će prikupljene osobne podatke klijenta biti korištene samo u skladu s deklariranim svrhama i da neće objavljivati, prodavati, iznajmljivati, licencirati, transferirati i sl. bazu osobnih podataka koja sadrži informacije o podacima osobnog karaktera ili posebnog karaktera klijenta nekoj trećoj strani koja nije uključena u ostvarivanju deklariranih ciljeva.

6.24. Izuzetak od odredaba članka 6.23 je situacija kada transfer/pristup/prikazivanje/itd. traže nadležna tijela u granicama svojih ovlaštenja.

6.25. QB nije odgovoran za kvarove koje mogu nauditi sigurnosti servera na kojem se nalazi baza podataka koja sadrži osobne podatke.

7. Politika prodaje u poslovnici

QB uvozi, distribuira i montira ugradbeni, najčešće kuhinjski drveni namještaj proizveden u austrijskoj tvornici DanKüchen po mjeri i volji klijenta. Niže su navedeni upute, detalji, upozorenja, odnosno koraci kojima QB klijentima isporučuje DanKüchen proizvode.
Podaci od dobavljaču: DanKüchen tvornica namještaja M. Danzer GmbH, Leonfeldner Straße 273, 4040 Linz, Porezni broj (OIB): ATU39844308, Broj registra poslovnih subjekata: FN139003T, Registarski sud Linz, Telefon: +43 (0)732/2552 0, Fax: +43 (0) 732/253010, E-Mail: service@dan.at

Kupovina kuhinje odvija se isključivo sljedećim redoslijedom :

  1. Primljen upit – klijent pozivom ili e-mail-om ili putem kontakt forme na web stranici rezervira termin sastanka u poslovnici

  2. Idejni projekt – projektant i klijent prilikom sastanka u poslovnici zajedno izrađuju idejni projekt i utvrđuju cijenu kuhinje temeljem mjera koje je klijent ustupio

  3. Plaćanje prve akontacije – nakon idejnim projektom utvrđene cijene projektant izrađuje ponudu i klijenta poziva na uplatu akontacije

  4. Izmjera prostora – primitkom akontacije projektant ili osoba koju je projektant ovlastio dolazi u prostor klijenta utvrditi točne mjere

  5. Prilagođeni projekt – nakon izmjere prostora projektant mijenja detalje idejnog projekta kako bi kuhinju prilagodio mjerama utvrđenim izmjerom

  6. Kućanski aparati – od uplate prve akontacije do potvrde izvedbenog projekta klijent mora utvrditi popis kućanskih aparata koji će se ugrađivati u kuhinju

  7. Izvedbeni projekt – nakon potvrde klijenta da detalji prilagođenog projekta odgovaraju projektant izrađuje izvedbeni projekt koji klijent potvrđuje.

  8. Plaćanje druge akontacije – primitkom uplate druge akontacije projektant šalje narudžbe dobavljačima.

  9. Isporuka kuhinje – od primitka uplate druge akontacije teče rok isporuke kuhinje iz tvornice na skladište QB-a

  10. Uplata treće akontacije – nakon primitka svega što je klijent naručio na skladište QB-a projektant klijenta poziva na uplatu treće akontacije

  11. Dostava – primitkom treće akontacije projektant ugovara termin dostave i montaže kuhinje u prostor klijenta

  12. Montaža – ugrađivanje kuhinje u prostor klijenta najčešće traje jedan dan

7.1. Slanje upita i prvi sastanak.

7.1.1. Klijent upit za izračun cijene DAN kuhinje ili bilo koji drugi upit može dostavit putem kontakt forme na web stranici, pisanim putem na e-mail poslovnice studio@studio.hr, telefonom ili posjetom direktno u poslovnicu. Najbrži način za izračun cijene DAN kuhinje prema prostoru klijenta je da se klijent jednim od prepoznatih sredstava komunikacije obrati u poslovnicu s predloženim terminom sastanka. Projektant će osigurati 2 do 3 sata slobodnog vremena kako bi svu pozornost posvetio izradi projekta kuhinje, na posljetku i kalkulaciji cijene. QB zadržava pravo odbiti ili prekinuti izradu projekta bez obzira na ugovoreni termin bez posebnog obrazloženja klijentu i to bez obveze na naknadu potencijalne štete klijentu.

7.2. Idejni projekt

7.2.1. Idejni projekt je baziran na tehničkim karakteristikama DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja.

7.2.2. Projektant vođen sugestijama klijenta, a na temelju mjera prostora koje je klijent ustupio izrađuje idejni projekt. Projektant nije dizajner prostora što znači da projektanti klijentima ne daju dizajnerske nego tehničke savjete o najboljem načinu uklapanja DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja u predviđeni prostor. Dizajnerske detalje projekta kuhinje i/ili ostalog namještaja projektant radi prema uputi klijenta i/ili dizajnera/arhitekta kojeg je klijent odabrao, a u skladu s tehničkim mogućnostima namještaja u ponudi QB-a. Izrađeni idejni projekt projektant klijentu prezentira pomoću programa za izradu fotorealističnih slika namještaja u prostoru i prema potrebi na tehničkom nacrtu.

7.2.3. Cijena DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja. Tek nakon izrade idejnog projekta projektant može napraviti izračun cijene, te ponuditi prvu neformalnu cijenu projekta izrađenog prema želji klijenta i mjerama prostora koje je klijent ustupio. Temeljem projektom dobivene cijene projektant priprema ponudu, te poziva klijenta na uplatu prve akontacije. Cijena DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja najvećim je djelom bazirana na cjenicima DanKüchen tvornice koji se uz akcije mijenjaju u kratkim nepravilnim vremenskim razmacima. Stoga cijena svake kalkulirane DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja ima vremenski rok, a traje do sljedeće promjene akcije i/ili cjenika. Iz navedenih razloga QB svaku ponudu klijentu vremenski ograničava.

7.2.4. Idejni projekt je rezultat višesatnog rada projektanta, stoga QB idejni projekt smatra intelektualnim vlasništvom. Nakon izrade QB zadržava idejni projekt i ne ustupa ga klijentu. Klijent niti na jedan način ne može prisiliti QB da mu ustupi projekt bez odgovarajuće naknade. Ustupanje idejnog projekta QB naplaćuje 3000 kn (2400+PDV) za što se izdaje račun. Ako se klijent odluči na kupovinu projektiranog namještaja plaćene troškove izrade idejnog projekta QB uračunava u cijenu namještaja, te uplatu tretira kao prvu akontaciju za projektirani namještaj. Materijali koje QB ustupa izrađeni su u njemačkom programu CARAT, zbog nesavršenosti programa neki detalji neće biti profesionalno izrađeni. Navedene materijale QB klijentu šalje u elektronskom (.pdf ili .jpg) formatu ili ispisuje u studiju. Ako klijent ima potrebu može zatražiti više detalja projekta.

7.2.5. Ako klijent odustane od kupovine nakon plaćanja prve akontacije QB zadržava pravo naplate usluge ustupanja projektne dokumentacije od prethodno naplaćene prve akontacije.

7.2.6. Prije plaćanja klijentu je strogo zabranjeno fotografiranje ekrana i/ili projektne dokumentacije prilikom izrade projekta. Ako klijent uslika ekran s otvorenim projektom QB ima pravo naplatiti naknadu za ustupanje projektne dokumentacije. U slučaju da klijent odbije plaćanje QB će fotografiranje ekrana tretirati krađom intelektualnog vlasništva, te krađu prijaviti nadležnim organima.

7.3. Plačanje prve akontacije

7.3.1 Prvu akontaciju klijent uplaćuje na temelju informativnog izračuna, odnosno ponude temeljene na idejnom projektu.

7.3.2. Uplatom prve akontacije klijent potvrđuje narudžbu DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja, a QB se obvezuje klijentu štititi prodajne uvjete određene od strane tvrtke DAN KUCHEN Austrija na dan plaćanja prve akontacije i to u trajanju od 60 dana ako drugačiji uvjeti nisu jasno naglašeno.

7.3.3. Minimalni iznos prve akontacije je 3000 kn (2400 kn + PDV). Uplatu klijent može ostvariti gotovinom ili karticama u poslovnici i/ili uplatom na transakcijski račun QB-a.

7.3.4. Klijent ima obavezu realizirati kupovinu 180 dana od dana uplate prve akontacije, u suprotnom QB poništava narudžbu i zadržava akontaciju.

7.3.5. U ovoj fazi klijent ima pravo izmjene apsolutno svih detalja idejnog projekta ili na izradu novog projekta.

7.3.6. QB ne mora niti je obvezan vratiti plaćane akontacije ako se klijent predomisli i odluči prekinuti poslovni odnos.

7.3.7. Uplata prve akontacije podrazumijeva :

  • uplatu akontacije u visini od minimalno 3000 kn (2400 kn + PDV)

  • ustupanje projektne dokumentacije idejnog projekta klijentu

  • zaštitu cijene projektiranog namještaja u trenutku plaćanja

  • narudžbu kuhinje u tvornici i pripremu za proizvodnju

  • izlazak na teren i utvrđivanje točnih mjera prostora

  • detaljnu razradu izvedbenog projekta

  • potvrdu kupca da razumije i prihvaća opće uvjete poslovanja

7.4. Izmjera prostora

7.4.1. Izmjeru prostora obavlja projektant i/ili osoba koju je projektant ovlastio.

7.4.2. Zbog točnosti projekta, uredne narudžbe i kvalitetne pripreme za montažu, QB je dužan izmjeriti prostor klijenta u koji će se montirati naručena DAN kuhinja i/ili ostali DanKüchen namještaj. Za izmjeru prostora odgovoran je projektant.

7.4.3. Prije izmjere klijent je dužan pripremiti prostor za mjerenje. U praksi mjerenje je najbolje raditi u prostorima koji su spremni za montažu namještaja. QB preuzima odgovornost za ispravnost montaže samo za prostore koje može točno i u detalj izmjeriti.

7.4.4. Nekoliko primjera prostora koji nisu pripremljeni za izmjeru:

  • u prostoru je montiran stari namještaj,

  • prostor nije ožbukan,

  • u prostoru nisu postavljeni podovi,

  • u prostoru nije postavljena keramika,

  • u prostoru nije postavljena stolarija,

  • u prostoru nisu postavljena grijača tijela (radijatori) …

7.4.5. Za greške nastale uslijed izmjere prostora u kojima je stari namještaj ili prostora koji nisu dovršeni QB ne preuzima odgovornost ako se prilikom montaže utvrde odstupanja mjera prostora od onih utvrđenih izmjerom. QB ne odgovara i nije dužan raditi nikakve naknadne prilagodbe u realizacijskom dijelu projekta. Za sve radove na sanaciji novonastale situacije (ako su mogući) naknadno će biti ugovoren rok i cijena.

7.4.6. Ako se prostor koji je QB izmjerio naknadnim radovima izmijeni, klijent je dužan izvijestiti QB. QB naknadno izlazi na izmjeru koja se naplaćuje 250 kn (200 kn + PDV). Naknadnom izmjerom prostora postoji mogućnost odgode isporuke naručenog namještaja i promjene cijene.

7.4.7. Ako klijent inzistira na narudžbi DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja prije nego prostor bude spreman za izmjeru QB ne mjeri prostor nego klijentu ustupa izvedbeni projekt. U tom slučaju klijent preuzima odgovornost pripremiti prostor u skladu s izvedbenim projektom i, ako je potrebno pristaje financirati sanaciju u slučaju da se isporučeni namještaj zbog odstupanja prostora od, izvedbenim projektom planiranog ne bude mogao montirati u prostor.

7.4.8. Termin izmjere ugovara se na dan plaćanja prve akontacije, a ako u trenutku plaćanja prve akontacije izmjera nije moguća klijent je dužan obavijestiti QB kad prostor bude spreman za mjerenje. QB se obvezuje izaći na izmjeru maksimalno 10 radnih dana od primljene obavijesti kupca da je prostor spreman za mjerenje ako drugačije nije ugovoreno.

7.5. Prilagođeni projekt

7.5.1 Prilagođeni projekt predstavlja predugovor za kupovinu kuhinje i/ili ostalog namještaja i/ili kućanskih aparata i/ili prateće opreme.

7.5.2. Primitkom izmjere projektant će, ako je potrebno napraviti potrebne izmjene na idejnom projektu sukladno novim, izmjerom utvrđenih dimenzijama prostora, te ako je potrebno napraviti novu kalkulaciju cijene. Razlika između cijene idejnog i cijene prilagođenog projekta najviše ovisi o razlici mjera ustupljenih od klijenta prilikom izrade idejnog projekta i mjera koje je izmjerom utvrdio QB.

7.5.3. Izradom prilagođenog projekta i kalkulacijom cijene projektant klijenta poziva na potvrdu projekta. U ovoj fazi klijent može izmijeniti sve detalje projekta ili ako klijent želi projektant može projektirati potpuno novi projekt koji će potencijalno bolje odgovarati mjerama prostora dobivenih izmjerom.

7.5.4. Radi kvalitetnije usluge, brzine i točnosti sve dizajnerske izmjene prilagođenog projekta po volji klijenta ili izradu novog projekta projektant radi isključivo u prisutnosti klijenta u poslovnici.

7.5.5. Klijent prilagođeni projekt može potvrditi usmeno u poslovnici, telefonski ili bilo kojim prepoznatim načinom komunikacije. Potvrdom prilagođenog projekta klijent potvrđuje da razumije sve detalje projekta i da želi DAN kuhinju i/ili ostali DanKüchen namještaj dogovorenih karakteristika, te da želi da projektant započne s izradom izvedbenog projekta.

7.5.6. Izradom izvedbenog projekta koji predstavlja ugovor o kupovini DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja i/ili kućanskih aparata i/ili prateće opreme klijent gubi pravo na izmjene, stoga je iznimno bitno da se klijent dobro upozna s detaljima prilagođenog projekta i karakteristikama aparata i/ili prateće opreme.

7.6. Kućanski aparati i prateću opremu

7.6.1. QB u svom asortimanu nudi kućanske aparate i prateću opremu za kuhinje i/ili ostali namještaj većine tuzemnih dobavljača.

7.6.2. Kako bi započela proizvodnju, od klijenta naručene DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja, između ostalih detalja izvedbenog projekta, DanKüchen tvornica zahtijeva popis kućanskih aparata i/ili prateće opreme koje će se ugraditi u namještaj koji izrađuje. Ako je moguće tvornica procesom proizvodnje kuhinju prilagođava kućanskim aparatima koje je klijent odabrao. U slučaju da odabrani aparati ne odgovaraju kuhinji tvornica prekida proces proizvodnje. U tom slučaju klijent mora odabrati novi model uređaja koji će odgovarati DAN kuhinji koju kupuje. Iz navedenih razloga, svaki klijent prije narudžbe DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja, a prilikom potvrde izvedbenog projekta mora elektronski mail-om ili u studiju potpisom potvrditi i popis aparata i/ili prateće opreme koje će QB ugraditi u naručenu kuhinju i/ili ostali naručeni namještaj.

7.6.3. Zbog raznolikosti ponude na tržištu izbor kućanskih uređaja može biti dugotrajan proces, stoga projektant svakog klijenta poziva na izbor aparata u najranijoj fazi projekta.

7.6.4. Ako klijent aparate i opremu nabavlja o vlastitom trošku QB naplaćuje ugradnju aparata i opreme u kuhinjske elemente. Cijena ugradnje kućanskih aparata i/ili prateće opreme po komadu iznosi 187,50 kn (150 kn + PDV). Ako klijent ne želi da QB radi ugradnju aparata isto može obaviti sam. Dijelovi DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja DanKüchen tvornica ne priprema za ugradnju, stoga je potrebna stručna osoba koja će, ako je potrebno urezivanjem dijelova naručene DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja obaviti ugradnju aparata.

7.6.5. QB ne preuzima odgovornost za štetu nastalu ugradnjom aparata i/ili prateće opreme koju obavlja klijent o vlastitom trošku i/ili neka druga osoba i/ili tvrtka koju je klijent ovlastio. Također, QB ne odgovara za štetu koja je nastala naknadno korištenjem ugrađenih aparata i/ili prateće opreme ili same DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja ako je razlog štete ugradnja kućanskih aparata i/ili prateće opreme koju je ugrađivao klijent i/ili tvrtka ili osoba koju je klijent ovlastio.

7.6.6. Ako klijent aparate i opremu kupuje od QB-a dostava i ugradnja aparata je uračunata u cijenu aparata, te QB odgovara za sve radove i potencijalnu štetu na DAN kuhinji i/ili ostalom DanKüchen namještaju koja je nastala prilikom ugradnje i/ili kasnije korištenjem DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja, te aparata i/ili prateće opreme ako je klijent navedeno koristio u dobrom duhu, kao odgovoran gospodar, odnosno na ispravan način kako je navedeno u uputama za uporabu.

7.6.7. QB u poslovnici prodaju kućanskih aparata i prateće opreme obavlja na principu prezentacije cjenika, kataloga i web stranica koje su QB-u dostavili dobavljači. To znači da QB u ponudi ima iznimno veliki izbor, ali niti QB niti dobavljači nemaju sve kućanske aparate i/ili prateću opremu pripremljene za isporuku odmah, nego se po potrebi i želji klijenta aparati i oprema naručuju iz tvornica diljem svijeta. Iz tog razloga rok za isporuku kućanskih aparata i/ili prateće opreme oscilira između 7 (sedam) i 60 (šezdeset) dana ovisno o dostupnosti pojedinog modela na skladištima dobavljača u Hrvatskoj i proizvođača diljem svijeta.

7.6.8. Kako bi naručeni kućanski aparati i/ili prateća oprema stigli u vrijeme montaže kuhinje i/ili ostalog namještaja plaćanje kućanskih aparata i/ili prateće opreme po ponudi potrebno je obaviti odmah ili nedugo od plaćanja druge akontacije za namještaj. Primitkom akontacije za kućanske aparate i/ili prateću opremu QB iste naručuje odmah, na taj način QB izbjegava potencijalne probleme s rokom isporuke. Kako se montaža kuhinje ne može završiti bez kućanskih aparata i/ili prateće opreme, odgodom plaćanja akontacije za kućanske aparate i/ili prateću opremu klijent dovodi u pitanje rok isporuke naručenih aparata, a time i rok montaže kuhinje.

7.6.9. QB nije odgovoran ako dobavljači ne ispoštuju ugovoreni rok isporuke. QB se obvezuje informirati klijenta o svim promjenama rokova koje dobije od dobavljača te se u slučaju štete klijenta zbog ne poštivanja roka obvezuje od dobavljača ishoditi naknadu koju neki dobavljači osiguravaju. Ako se QB-ovom krivnjom probije rok isporuke QB preuzima odgovornost za naknadu štete klijentu koju klijent pisanim putem treba dokazati.

7.6.10. Obzirom da QB aparate naručuje isključivo po želji kupca, kupac nije u mogućnosti odustati od kupovine naručenih aparata niti ima pravo, zamjene, povrata ili kompenzacije za druge aparate.

7.7. Izvedbeni projekt predstavlja ugovor o kupoprodaji između klijenta i QB-a.

7.7.1. Nakon potvrde prilagođenog projekta projektant započinje s razradom detalja projekta. Novi, u detalj razrađeni projekt je Izvedbeni projekt, odnosno projekt prema kojem će se na terenu izvoditi radovi. Za izradu izvedbenog projekta i za tehničku ispravnost odgovoran je isključivo projektant.

7.7.2. Klijent nema pravo izmjene izvedbenog projekta. Ako klijent ipak želi mijenjati detalje izvedbenog projekta QB uslugu izmjene detalja izvedbenog projekta naplaćuje 500 kn (400 kn + PDV).

7.7.3. Izvedbeni projekt sadržava:

  • sve detalje projekta koji su dogovorni s klijentom, a koje QB tehnički može izvesti

  • upozorenja i upute za klijenta vezane uz sanaciju i/ili pripremu prostora

  • pozicije svih priključaka na zidovima i podovima (npr. struja, voda, plin …)

  • detalje kojih će se monter pridržavati na terenu

  • detalje vezane uz boje svih dijelova kuhinje

  • popis svih elemenata kuhinje i/ili ostalog namještaja

  • popis modela kućanskih aparata i/ili ostale prateće opreme

7.7.4. Ako klijent želi, a kako bi klijent mogao provjeriti dimenzije prostora uz izvedbeni projekt kuhinje i/ili namještaja na upit projektant klijentu može ustupiti i projekt praznog prostora s detaljima koji su utvrđeni izmjerom (npr. pozicija keramike na zidu i podu, debljina keramike na zidu, pozicija svih utičnica i prekidača, pozicija cijevi za plin ili centralno grijanje, pozicija priključaka za vodu…).

7.7.5 Prezentacija svih detalja projekta obavlja se u poslovnici. Projektant je dužan educirati klijenta, a klijent je dužan upoznati se sa svim dijelovima projekta, te poslovnom praksom i uvjetima QB-a. Ako postoje nejasnoće ili dvojbe klijent je dužan projektanta tražiti pojašnjenje detalja projekta i poslovnih uvjeta koje ne razumije. Projektant klijentu stoji na raspolaganju za sva pitanja vezana uz projekt i ostale poslovne uvjete QB-a.

7.7.6 Klijent je dužan potpisom s istaknutim datumom potvrditi svaku stranicu izvedbenog projekta i popisa kućanskih aparata i/ili prateće opreme. Kopiju dokumentacije projektant klijentu ustupa odmah nakon potpisa. Ako klijent ne potpiše Izvedbeni projekt, isti može potvrditi e-mail-om. U tom slučaju klijent potvrđuje da u potpunosti razumije svu dostavljenu dokumentaciju, te da sastanak s ciljem prezentacije e-mail-om dostavljene dokumentacije Izvedbenog projekta nije potreban. Potpisom ili e-mail potvrdom klijent potvrđuje da razumije sve detalje izvedbenog projekta, te izjavljuje da ako dođe do spora nije moguće da se brani neznanjem, nerazumijevanjem ili nepoznavanjem čitanja mail-om ili bilo kojim drugim načinom ustupljenog Izvedbenog projekta i/ili prateće dokumentacije.

7.7.7. Izvedbeni projekt potvrđuje se otprilike 15 dana nakon uplate prve akontacije, ako drugačije nije ugovoreno. Izvedbeni projekt klijent mora potvrditi maksimalno 180 dana nakon uplate prve akontacije, u suprotnom QB poništava narudžbu i, ako drugačije nije ugovoreno zadržava sve do tada naplaćene akontacije.

7.7.8. Vrlo je bitno da klijent detaljno pregleda sve dijelove izvedbenog projekta. Ako dođe do razlike između klijentovih želja i detalja potvrđenih izvedbenim projektom QB ne preuzima odgovornost.

7.7.9. Potvrda izvedbenog projekta podrazumijeva :

  • potvrdu da klijent razumije sve dijelove narudžbe

  • potvrdu da klijent potpuno razumije nacrte izvedbenog projekta

  • potvrdu da je klijent siguran da želi naručiti namještaj karakteristika određenih izvedbenim projektom

  • potvrdu da klijent neće naknadno mijenjati potvrđene modele kućanskih aparata i/ili ostale prateće opreme

  • potvrdu da klijent može preuzeti kuhinju i/ili ostali namještaj okvirno 60 dana od uplate druge akontacije

7.8. Plaćanje druge akontacije 

7.8.1 Drugu akontaciju klijent plaća prilikom ili odmah nakon potvrde svih detalja Izvedbenog projekta.

7.8.2. Iznos druge akontacije koju je klijent obavezan platiti je minimalno 40% ponudom određene cijene kuhinje i/ili ostalog namještaja. Ako je klijent odlučio kupovinu kućanskih aparata i/ili prateće opreme realizirati kod QB-a, radi i do 60 (šezdeset) dana dugog roka isporuke nekih modela QB klijentu sugerira uplatu 100% ponudom određenog iznosa kućanskih aparata i/ili prateće opreme odmah prilikom uplate druge akontacije za kuhinju i/ili ostalog namještaja. Uplatu klijent može ostvariti gotovinom ili karticama u poslovnici i/ili uplatom na transakcijski račun QB-a.

7.8.3. Primitkom uplate druge akontacije QB šalje aktivaciju tvornici, odnosno potvrdu da proizvodnja naručene DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja može započeti.

7.8.4. QB ne mora niti je obvezan vratiti plaćene akontacije ako se klijent predomisli i odluči prekinuti poslovni odnos.

7.8.5. Uplata druge akontacije podrazumijeva :

  • uplatu akontacije u visini od minimalno 40% ponudom određene cijene DAN kuhinje i/ili ostalog namještaja

  • uplatu 100% ugovorene vrijednosti kućanskih aparata i/ili prateće opreme, ako je tako ugovoreno

  • slanje naloga tvornici za početak proizvodnje

  • počinje teći ugovoreni rok isporuke

7.9. Ispruka kuhinje

7.9.1. Proizvodnja i isporuka kuhinje iz DanKüchen tvornice u Austriji na skladište QB-a u Hrvatskoj traju okvirno 60 (šezdeset) dana od dana narudžbe, odnosno uplate druge akontacije, ako drugačije nije ugovoreno, a ako su ispunjeni svi uvjeti.

7.9.2. Ako klijent nije u mogućnosti potpisati izvedbeni projekt i/ili ne plati drugu akontaciju QB zaustavlja proces proizvodnje i do daljnjeg produžuje rok isporuke naručenog namještaja, ako drugačije nije ugovoreno u kojem slučaju isključivo uprava QB-a odlučuje o početku procesa proizvodnje vlastoručnim potšisom direktora.

7.9.3. QB nije odgovoran i ne snosi nikakve troškove i/ili bilo kakvu naknadu štete klijentu ako dobavljači ne ispoštuju ugovoreni rok isporuke. QB se obvezuje informirati klijenta o svim promjenama rokova koje dobije od dobavljača, te se u slučaju štete klijenta zbog ne poštivanja roka obvezuje od dobavljača ishoditi naknadu koju dobavljači osiguravaju. Ako se QB-ovom krivnjom probije rok isporuke QB preuzima odgovornost za naknadu štete klijentu koju klijent pisanim putem treba dokazati.

7.9.4. Okvirno 60 (šezdeset) dana od narudžbe QB za klijenta naručenu DAN kuhinju i/ili ostali DanKüchen namještaj prima na skladište u Hrvatskoj. Primitkom navedenog QB će e-mail-om ili bilo kojim prepoznatim načinom komunikacije klijenta obavijestiti da su za klijenta naručeni proizvodi stigli na skladište i da je QB spreman na montažu, te klijenta poziva na plaćanje treće akontacije.

7.9.5. QB u jednoj isporuci prima namještaj za više klijenata. Svakom klijentu QB obavijesti o spremnosti na dostavu i montažu šalje u isto vrijeme. Prednost prilikom organizacije termina dostave i montaže imaju oni klijenti koji su prije uplatili treću akontaciju, stoga tek nakon primitka treće akontacije QB s klijentom ugovara točan termin dostave i montaže.

7.10. Plaćanje treće akontacije

7.10.1. Treću akontaciju klijent plaća nakon što QB na skladište primi, za klijenta naručeni namještaj, a prije isporuke klijentu.

7.10.2. Tek nakon uplate treće akontacije, odnosno tek nakon što klijent podmiri sve ugovorene obveze QB s klijentom ugovara formalni termin dostave i montaže. Uplatu klijent može ostvariti gotovinom ili karticama u poslovnici i/ili uplatom na transakcijski račun QB-a.

7.10.3. Klijent se obvezuje podmiriti cjelokupni iznos naručenog namještaja prema QB-u najkasnije 100 (sto) dana od potvrde izvedbenog projekta, odnosno uplate druge akontacije, ako drugačije nije ugovoreno. Ako klijent ne izvrši uplatu trećeg avansa u navedenom roku QB kao penal klijentu naplaćuje usluge dostave i montaže, usluge za koje su troškovi prema redovnim pravilima uračunati u cijenu DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja. Cijene usluga istaknute su u ovom tekstu Opći uvjeti u člancima 7.11.2.; 7.11.3.; 7.11.5.; 7.12.1

7.10.4. U slučaju da klijent ne preuzme naručeni namještaj 40 (četrdeset) dana nakon uplate trećeg avansa, odnosno 40 (četrdeset) dana nakon što je kuhinja stigla na skladište u Hrvatskoj QB zadržava pravo naplate ležarine. Ležarina se klijentu naplaćuje kao dnevni najam skladišta za svaki dan nakon isteka iznad navedenog roka. Cijena ležarine odnosno najma naplaćuje se 50 kn (40 kn + PDV) po danu.

7.10.5. QB ne mora niti je obvezan vratiti plaćane akontacije ako se klijent predomisli i odluči prekinuti poslovni odnos.

7.10.6. Uplata treće akontacije podrazumijeva :

  • uplatu preostalih 60% od ukupne vrijednosti naručenog namještaja, odnosno ako postoji ostatak svih ponudama ugovorenih iznosa.

  • ugovor termina dostave i montaže svih naručenih dijelova, ako drugačije nije ugovoreno

  • organizaciju i obavljanje poslova dostave i montaže, ako su ispunjeni svi ugovoreni uvjeti

7.11. Dostava

7.11.1 Dostava kuhinje i ostalog naručenog najčešće se obavlja nekoliko dana prije montaže, a najkasnije na dan montaže.

7.11.2. Dostava do vrata na području grada Zagreba i uže zagrebačke okolice (max do 40 km udaljenosti), a ako je klijent podmirio sve obveze u ugovorenom roku uračunata je u ugovorenu cijenu namještaja, u suprotnom cijena dostave do vrata naplaćuje se 1% vrijednosti robe koja se dostavlja uvećano za niže navedene troškove.

7.11.3. Usluga dostave do vrata podrazumijeva dostavu i istovar namještaja u prizemlju. Usluga unošenja naplaćuje se 125 kn (100 kn + PDV) po katu BEZ LIFTA. Ako neki od dijelova ne stanu u lift unos istih naplaćuje se 75 kn (60 kn + PDV) po katu.

7.11.4. Ako unos kupljenog namještaja nije moguće izvršiti stubištem klijent snosi troškove unosa namještaja nekim drugim rješenjem (npr. kran ili dizalica). Ako unos nije moguć alternativnim rješenjem, klijent pristaje na izmjenu, odnosno prilagodbu naručenog namještaja kako bi se isti mogao unijeti u prostor i montirati. (npr. dijeljenje kuhinjske radne ploče rezanjem na više dijelova i naknadnim spajanjem prilikom montaže)

7.11.5. Dostava na udaljene lokacije za namještaj bez aparata naplaćuje se 6,25 kn (5 kn + PDV) po kilometru udaljenosti, uvećano za zavisne troškove puta (smještaj, cestarina, trajekt, trošak za vožnju tunelima i sl.) Ako klijent ne želi da QB obavlja dostavu klijent transport može obaviti o vlastitom trošku u tom slučaju klijent preuzima odgovornost za potencijalnu štetu na dijelovima kuhinje i/ili ostalog namještaja.

7.11.6. Klijent je dužan dostavljačima osigurati parkirno mjesto, čvrst, siguran i prohodan prolaz do odredišta dostave. Ako dostavljači procjene da postoji rizik oštećenja proizvoda ili ozljede radnika pri istovaru, ovlašteni su odbiti istovar. Troškove ponovljene dostave snosi klijent i to u visini od 1% vrijednosti robe koja se dostavlja.

7.11.7. Ako se uz namještaj dostavljaju kućanski aparati, dostava aparata je uračunata u cijenu. Pojedinačna dostava aparata se naplaćuje, cijena dostave bit će naknadno ugovorena.

7.12. Montaža

7.12.1. Usluga montaže uračunata je u cijenu kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja koji su plaćeni u ugovorenom roku. U protivnom cijena montaže je 5% od ukupne vrijednosti istaknute na računu isporučene DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja, ako drugačije nije ugovoreno.

7.12.2. klijent ne želi da QB obavlja uslugu montaže QB će cijenu naručene DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja umanjiti za vrijednost montaže, točnije za 5% iznosa istaknutog na računu, a minimalno 1000 kn (800 + PDV). U tom slučaju klijent preuzima svu odgovornost za ispravnost isporučenih dijelova i za montažu kupljene DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja.

7.12.3. Ako se prilikom montaže koju obavlja QB utvrde greške na isporučenoj DAN kuhinji i/ili ostalom DanKüchen namještaju ili dijelovima istih QB-ov monter u suradnji s projektantom određuje plan sanacije, klijent nema pravo prekinuti montažu, niti u dogovoru s monterom dogovarati sanaciju, ako se navedeno dogodi, QB se odriče odgovornosti i odbija naknadno obavljati ili financirati troškove sanacije i/ili financirati naknadu štete klijentu.

7.12.4. Ako klijent iz opravdanih ili neopravdanih razloga prekine montažu DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja QB ima pravo naplatiti troškove ponovnog izlaska na teren.

7.12.5. QB-ov monter, iz opravdanih razloga ima pravo odbiti izvršenje usluge montaže. Trošak ponovnog izlaska na montažu snosi klijent. Naknada za ponovljenu montažu naplaćuje kao minimalni trošak montaže odnosno 1000 kn (800 kn + PDV).

7.12.6. QB-ov monter ima pravo odbiti izvršenje usluge montaže u slučaju:

  • da prostor u kojem se montira kuhinja i/ili ostali DanKüchen namještaj nije prazan i čist;

  • da prostor u kojem se montira kuhinja i/ili ostali DanKüchen namještaj nije ugrijan na sobnu temperaturu min 18°C;

  • da prostor u kojem se montira kuhinja i/ili ostali DanKüchen namještaj nema struje;

  • da prostor u kojem se montira kuhinja i/ili ostali DanKüchen namještaj nema dovoljno svjetla za normalan rad;

  • da je klijent adaptacijom promijenio prostor bez najave QB-u;

  • da klijent nije pripremio prostor u skladu s dogovorom;

7.12.7. Zbog tolerancije odstupanja materijala (iveral, MDF-mediapan) ili zidova u prostoru koje nije moglo biti utvrđeno mjerenjem, QB montažu smatra uspješno obavljenom uz toleranciju odstupanja od mjere određene projektom DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaj u visini od 5 mm na radnoj ploči i elementima i 0,5 mm na spojevima radnih ploča. Sva odstupanja bit će ispravljena silikonom, akrilnim kitom i sl.

7.12.8. Prilikom montaže DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja normalno je da se u prostoru događaju sitna oštećenja prouzrokovana radom montera npr. ogrebotine na podu ispod kuhinjskih elementa pogotovo ispod samostojećeg hladnjaka i ugradbene ili samostojeće perilice, greškom izbušene rupe za vješanje visećih elemenata, okrhnuta žbuka nastala bušenjem, zaprljani, ogrebani ili pošarani zidovi i sl. QB ne preuzima odgovornost za sitnu štetu na prostoru koja je nastala prilikom montaže, a koja je prekrivena elementima, točnije za štetu koja nije vidljiva nakon završetka montaže DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja.

7.12.9. Nakon završetka montaže monter će pomesti prostor i površno prebrisati montirani namještaj i/ili opremu, te skinuti zaštitne folije sa fronti. QB ne zbrinjava ambalažu od isporučenog i/ili montiranog namještaja i/ili kućanskih aparata i/ili prateće opreme, te otpad nastao montažom kuhinje. Sav sitni otpad monter će pospremiti u kutiju, te svu ostalu veću ambalažu uredno složiti, te ostaviti na s klijentom dogovorenom mjestu u prostoru gdje je montaža obavljena.

7.12.10. QB-ov monter završetkom montaže dužan je s klijentom i/ili osobom koju je klijent ovlastio pregledati montirano (isporučeni namještaj) i uručiti mu kopiju naloga za montažu, a primitkom naloga klijent potvrđuje ispravnost pregledanog. Kupac nije dužan potpisati nalog za montažu da bi QB smatrao montažu ispravnom. Ako je kupac po završetku montaže odsutan i ne pregleda isporučeno, QB-ov monter ima pravo ostaviti nalog za montažu u prostorima gdje je namještaj montiran fotografirati isporučeno i/ili montirano i slobodno napustiti prostor. Ako se naknadno utvrde nedostaci na isporučenom i/ili montiranom namještaju, QB ne preuzima odgovornost.

7.12.11. QB se obvezuje izvršiti dostavu i montažu maksimalno 15 radnih dana od primitka naručenog namještaja na skladište u Hrvatskoj, ako je naručeni namještaj i oprema u cijelosti plaćen. Ako naručeni namještaj nije u cijelosti plaćen QB se obvezuje izvršiti dostavu i montažu maksimalno 15 radnih dana od primitka treće akontacije.

7.12.12. Ako je naručeni namještaj stigao i plaćanje u cijelosti izvršeno, a klijent iz njemu poznatih razloga ne može prihvatiti dostavu i/ili montažu QB se iste obvezuje obaviti maksimalno 15 radnih dana od trenutka kada klijent javi da se dostava i montaža mogu obaviti.

7.12.13. Montaža traje jedan do dva dana.

7.13. Ugradnja kućanskih aparata i/ili prateće opreme

7.13.1. Ugradnja kućanskih aparata i/ili prateće opreme kupljenih od QB-a isključivo uz DAN kuhinju i/ili ostali DanKüchen namještaj uračunata je  u cijenu, ako drugačije nije ugovoreno.

7.13.2. Ugradnja kućanskih aparata i/ili prateće opreme koji nisu kupljeni od QB-a naplaćuje se 187,50 kn (150 kn + PDV) po artiklu ako drugačije nije ugovoreno.

7.13.3 Dijelovi DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja iz tvornice NE dolaze pripremljeni za ugradnju kućanskih aparata i/ili prateće opreme (npr. kuhinjska radna ploča ne dolazi s pripremljenim urezima za ugradnju sudopera ili ugradbene ploče za kuhanje …). Stoga ugradnju kućanskih aparata i/ili prateće opreme treba raditi stručna osoba s odgovarajućim alatom.

7.13.4 Monteri nisu kvalificirani niti ovlašteni za priključivanje kućanskih aparata i/ili prateće opreme na struju, vodu, plin ili odvod zraka nape, stoga QB monterima strogo zabranjuje obavljanje navedenih poslova. U slučaju da QB-ovi monteri o osobnom angažmanu uz odobrenje klijenta i/ili osobe koju je klijent ovlastio i/ili neke treće osobe ili tvrtke priključe aparate klijent i/ili osoba ili tvrtka koju je klijent ovlastio, odnosno naručilac montaže preuzima svu odgovornost i potencijalno gubi jamstvo na priključene uređaje. Klijent i/ili osoba koju je klijent ovlastio i/ili neka treća osoba ili tvrtka sudskim sporom, niti na bilo koji drugi način ne može prisiliti QB da preuzme odgovornost u slučaju štete koju je prouzročena uslijed kvara, ispravnog ili ne ispravnog korištenja kućanskih aparata i/ili prateće opreme. (npr. kvar na priključenim uređajima, izlijevanje i šteta od vode, požar i šteta od požara na elementima DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja , zidovima, podovima, stropovima prostorije …) koju su priključili ili ugradili monteri.

7.14. Reklamacije i jamstvo

7.14.1. Svaka isporučena DAN kuhinja i/ili ostali DanKüchen namještaj isporučuje se u obliku sastavljenih elemenata. Svaki DanKüchen element sastavlja se i lijepi u robotiziranom procesu proizvodnje u DanKüchen tvornici u Linz-u, u Austriji. Stoga, za svaku grešku u funkciji i dizajnu pojedinog elementa odgovorna je isključivo DanKüchen tvornica.

7.14.2. Svaki se DanKüchen element nakon sastavljanja pakira u kartonsku ambalažu i priprema za isporuku u prodajne salone diljem Europe.

7.14.3. U periodu od 30 dana od isporuke kuhinje na skladište QB-a DanKüchen tvornica jamči zamjenu svih proizvoda ili dijelova proizvoda na kojima se utvrdi oštećenje kontrolom nakon montaže. Ako kuhinja stoji u skladištu QB-a duže od 30 dana tvornica tvrdi da su oštećenja nastala u skladištu, te odbija raditi zamijene. Zato je iznimno važno da se montaža kuhinje obavi unutar 30 dana od primitka kuhinje na skladište QB-a.

7.14.4. DanKüchen tvornica kupcima svojih proizvoda ne osigurava nikakva pisana jamstvena prava i uvjete, QB klijentima koji su kupovinu obavili isključivo u poslovnici osigurava pisana jamstvena prava u trajanju do 10 godina. Jamstvena prava određena su obrascem jamstva koja svaki klijent dobije nakon dostave i/ili montaže DAN kuhinje i/ili ostalog DanKüchen namještaja.

7.14.4. Za svaku primljenu reklamaciju QB utvrđuje razlog zašto se reklamacija dogodila. Ako je reklamacija prouzročena greškom klijenta i/ili zbog trošenja standardnim korištenjem, QB za sanaciju klijentu šalje ponudu. Ako se reklamacija dogodila QB-ovom greškom QB će financirati sanaciju reklamacije. Prijavu reklamacije, na DanKüchen proizvode, kao i za sve ostale proizvode u QB-ovoj ponudi, prigovor i žalbu na rad QB-a i ostalo svaki klijent može ostvariti mail-om na desk@studio.hr ili poštom na adresu tvrtke.

7.14.5. QB se obvezuje svaku primljenu reklamaciju obraditi u najkraćem mogućem roku.

7.14.6. Rok za obavljanje reklamacije je najkraći mogući rok u kojem se može nabaviti sporni zamjenski dio, dostaviti na adresu klijenta i zamijeniti. Dakle, rok za sanaciju reklamacije ovisi isključivo o proizvođaču, odnosno isporuci za sanaciju neophodnih zamjenskih dijelova. Maksimalni očekivani rok za završetak reklamacije je isti kao i rok za isporuku namještaja.

7.14.7. QB se obvezuje pokušati sanirati reklamaciju na više različitih načina i to sve dok se problem ne riješi. Ako QB iz prvog, drugog ili trečeg pokušaja ne riješi reklamaciju QB se obvezuje pokušavati dok sanacija ne uspije. Svaki pokušaj sanacije ima maksimalni vremenski rok kao rok isporuke nove kuhinje.

8. Politika online prodaje

8.1. Općenito

8.1.1. Proizvodi koje QB prodaje putem web stranice biti će isporučeni kupcima u obliku prodaje robe na daljinu.

8.1.2. Prodaju robe van Republike Hrvatske odobrava uprava QB-a isključivo i iznimno klijentima koji inzistiraju na takvoj vrsti kupovine. U slučaju prodaje prema klijentima koji nisu u upisani u VIES sustav evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, računi će biti izdani sa PDV brojem 84087334545, na ime QB-a, određenog od strane Porezne Uprave u Hrvatskoj. Nakon prikupljenog PDV-a, QB naknadno plaća prikupljeni PDV u državni proračun Republike Hrvatske, u skladu sa Direktivom 2006/112 / EZ Vijeća Europe. U slučaju prodaje pravnim osobama koje su registrirane u VIES sustavu http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, račune će dobiti bez PDV-a. Ovi računi će biti izdani s PDV brojem HR84087334545, na ime QB-a od strane Porezne Uprave u Hrvatskoj, smatrajući to prodajom roba unutar zajedničkog EU tržišta te stoga izuzeti od PDV-a u skladu sa člankom 138. Direktive 2006/112 / EZ Vijeća Europe.

8.1.3. QB će izdati i poslati klijentu sve potrebne dokumente koje će dokazati da je Klijent kupio proizvode u skladu s važećim zakonodavstvom.

8.1.4. QB će olakšati informiranje klijenta o fazi u kojoj se nalazi njegova narudžba tako što će poslati informativni e-mail na adresu koju mu je klijent naznačio. Izdani račun obuhvatit će sve obvezne napomene u skladu s članom 319, zakona broj 227/2015 Poreznog zakona i taj račun će biti poslan klijentu na e-mail ili poštom na adresu isključivo na zahtjev klijenta.

8.2. Online naručivanje

8.2.1. Pristup usluzi dopušten je bilo kojem klijentu koji posjeti web stranicu, ispravno ispuni obrazac narudžbe na web stranici i prihvati odredbe Općih uvjeta.

8.2.2. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

8.2.3. Prilikom naručivanja proizvoda sredstvima daljinske komunikacije i sklapanju ugovora, svaki klijent će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača. Svakom klijentu koji ostvari narudžbu QB će, uz ponudu za plaćanje na mail dostaviti predugovornu obavijest, kao i informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora, sukladno članku 61. Zakona o zaštiti potrošača.

8.2.5. Finalizacijom narudžbe klijent potvrđuje da su svi podaci potrebni za postupak kupnje koje je klijent dostavio na dan naručivanja ispravni, potpuni i istiniti.

8.2.6. QB može ograničiti količinu dobave određenih proizvoda ili usluga raspoloživih u određenom trenutku na web stranici, jednom ili više klijenata, iz opravdanih razloga.

8.2.7. QB može i ima pravo u bilo kojem trenutku promijeniti cijene, ponude, količine poštivajući narudžbe koje su već poslane. QB može i ima pravo ponudu nekih od proizvoda rokovima, cijenama i/ili dodatnim pogodnostima vremenski ograničiti, nakon isteka navedenog razdoblja, proizvode po navedenim uvjetima više nije moguće naručiti. QB ne može biti prisiljen zadržati neku pojedinu cijenu osim za plasirane narudžbe. Klijenti koji vizualiziraju ponude, ali ne plasiraju narudžbe ne mogu tražiti cijenu i/ili neku drugu pogodnost drugačiju od one prikazane na web stranici.

8.2.8. QB će jednostrano odustati i automatski ukinuti narudžbu koju je primio od klijenta, bez ikakve naknadne obveze bilo koje od strana, čak i bez prethodne pisane obavijesti upućene klijentu, u sljedećim slučajevima:

  • ako klijent nije izvršio uplatu na transakcijski račun

  • ako QB ne može stupiti u kontakt s klijentom

  • ako klijent dostavi nepotpune ili netočne osobne podatke

  • u slučaju dvije uzastopne dostave koje nisu uspjele zbog krivnje klijenta

  • zbog drugih utemeljenih razloga

8.2.9. QB može odbiti narudžbu ili neće izvršiti dostavu nakon prethodne obavijesti klijentu, bez ikakvih naknadnih obveza između ugovornih strana, a bez da stranke mogu zahtijevati naknadu štete za sljedeće situacije :

  • neuspjela i/ili poništena online transakcija

  • ako je adresa dostave izvan teritorija Republike Hrvatske

  • u slučaju tehničke greške koja je poremetila funkcioniranje internet stranice i pri tome prouzročila kupnju s greškom što uključuje ili ne ograničava se na pogrešnu cijenu iz koje je jasno vidljivo da je istaknuta cijena bila značajno manja od uobičajene za tu vrstu proizvoda

  • ako naručena roba više nije dostupna i/ili tu robu nije moguće pribaviti u roku koji je prihvatljiv klijentu

  • ako aktivnost klijenta može naškoditi web stranici i/ili QB-u

  • ako narudžba sadržava iznimno veliki broj proizvoda iz kojeg QB prema svojoj procijeni zaključi da se radi o prijevari, grešci ili lažnoj narudžbi

  • klijent koristi usluge na način koji nije u skladu s predviđenim načinom korištenja, ni u dobroj vjeri, te ostvaruje svoja prava kako bi naškodio ili oštetio QB ili ostvaruje svoja prava pretjerano i nerazumno, nasuprot dobroj vjeri

8.2.10. U slučaju da klijent odustane od narudžbe za koju je već izvršeno plaćanje, preko potvrđenog bankovnog transfera, a isporuka nije započela, QB se obvezuje vratiti uplaćeni iznos maksimalno 14 dana od dana kada je QB primio pisanu obavijest klijenta o odustajanju od kupovine. Uplaćeni iznos klijent može iskoristiti za kupovinu nekog drugog proizvoda.

8.2.11. Poslana narudžba može biti izmijenjena samo u sljedećim situacijama i samo na zahtjev klijenta u pisanom obliku slanjem e-maila na desk@studio.hr jasno navodeći broj narudžbe :

  • klijent odustaje od jednog proizvoda i pisano obavještava QB prije dostave narudžbe

  • povećanje količine jednog proizvoda koji već postoji u određenoj narudžbi

  • kašnjenje isporuke s najviše dva tjedna preko maksimalnog limita za isporuku

  • promjena adrese za isporuku

  • promjena metode plaćanja

  • promjena podataka za naplatu, za narudžbe za koje nije izvršena uplata na račun tvrtke, odnosno za narudžbe za koje nije kreiran račun

  • u slučaju sakupljanja narudžbi. U slučaju skupljanja narudžbi, početna narudžba se otkazuje i status narudžbe će biti “narudžba otkazana” a proizvodi iz početne narudžbe će se dodati narudžbi za koju je zatraženo skupljanje.

8.2.12. Ako QB proda proizvode koje je klijent naručio do zaprimanja uplate klijenta na račun QB ili ako neki proizvodi koje je klijent naručio više nisu raspoloživi na skladištu QB i/ili QB-ovih dobavljača QB će obavijestiti klijenta o tome čim sazna da proizvod nije raspoloživ, te će ponuditi novi rok za isporuku željenih proizvoda, slične proizvode ili na zahtjev klijenta izvršiti povrat unaprijed plaćenog iznosa maksimalno 14 dana od primitka obavijesti da klijent želi povrat novca. U takvoj situaciji, QB zadržava pravo da osim povrata unaprijed plaćenog iznosa, klijentu ponudi i dodatne pogodnosti za kupovinu nekih drugih proizvoda u ponudi.

8.2.13. U slučaju da klijent promijeni osobne podatke, koristeći obrasce koji su raspoloživi na stranici, sve postojeće narudžbe koje se odvijaju u tom trenutku odvijaju se prema definiranim podacima koje je klijent potvrdio prije trenutka promjene. Pri svakoj narudžbi, klijent je obvezan provjeriti, te prihvatiti dostavljene podatke i Opće uvjete.

8.2.14. Klijent ne može telefonski naručiti robu niti može zatražiti promjenu narudžbe preko telefona.

8.3. Proizvodi i usluge

8.3.1. QB na web stranici može objaviti informacije o proizvodima, uslugama i/ili promocijama koje ima na skladištu ili koje ima treća strana s kojom QB ima sklopljene ugovore ili partnerske sporazume, u određenom razdoblju i u granicama dostupnosti proizvoda.

8.3.2. QB se trudi klijentima dati što bolji i točniji opis i sliku svakog proizvoda ponuđenog na web stranici. Unatoč tome, QB ne može garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Ako, zbog greške ili previda, sadržaj (slike, tekstovi, cijene …) objavljen na web stranici nije ispravan ili je u međuvremenu promijenjen, QB zadržava pravo na izmjenu podataka bez obveze na prepoznavanje ili naknadu bilo kakve štete bilo kojem klijentu i/ili nekoj trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi. QB zadržava pravo da klijente informira o promjeni ili ispravnosti sadržaja, te da klijentima pruži priliku da potvrde ili otkažu svoju narudžbu.

8.3.3. Proizvodi i/ili usluge kupljene preko usluge namijenjene su isključivo za osobnu upotrebu klijenta.

8.3.4. QB zadržava pravo da na slikama proizvoda koristi i druge proizvode (dodatne proizvode, dekoraciju, sitne predmete, itd.) koji se ne mogu uključiti u trošak dotičnih proizvoda i prema tome neće biti isporučeni pri kupnji proizvoda. U tom se smislu izričito navodi u opisivanju proizvoda koji se proizvod prodaje.

8.4. Uvjeti i način plaćanja

8.4.1. Sve cijene na web stranici iskazane su u Hrvatskim Kunama i uključuju PDV.

8.4.2. Sve narudžbe ostvarene putem web stranice klijenti plaćaju isključivo prije isporuke, a prema ponudi koju QB mail-om klijentu dostavlja nakon primljene narudžbe.

8.4.3. Sve cijene prikazane na web stranici odnose se isključivo na plaćanje internet bankarstvom ili općom uplatnicom (komercijalne banke, FINA, Pošta)

8.4.4. Plaćanje pouzećem, odnosno plaćanje u gotovini prilikom dostave (kuriru/dostavljaču) metoda je plaćanja koja je raspoloživa samo u određenim slučajevima i samo za određene proizvode. Ova metoda plaćanja dozvoljena je isključivo nakon pisanog odobrenje uprave QB. Naknada za plaćanje u gotovini kod dostave (kuriru/dostavljaču) računa se prema redovnom cjeniku kurirske službe koja vrši dostavu. QB NE može biti prisiljen pružiti opciju plaćanja pouzećem odnosno plaćanje u gotovini prilikom dostave (kuriru/dostavljaču).

8.4.5. Za plaćanje izvršeno prije isporuke proizvoda izdaje se račun za avans, finalni račun izdaje se nakon slanja proizvoda (preuzimanja od strane kurira). Za ispravke (poništenja, povrat) izdaju se storno računi. Svi su računi izdani i automatski registrirani i uključeni u porezne izvještaje. Ne prihvaćaju se ispravci osim izmjena računa putem zakonskih postupaka i u zakonskim rokovima.

8.4.6. Izrada računa za kupljene proizvode vrši se isključivo u kunama koristeći informacije koje je dao klijent u obrascu narudžbe. QB ne odgovara za točnost informacija koje je klijent dostavio za fakturiranje ili za nemogućnost priznanja nekih troškova zbog krivih podataka koje je dao klijent.

8.5. Dostava i preuzimanje proizvoda

8.5.1. QB zadržava pravo odabira proizvoda za koje će osigurati dostavu i odabira vrste dostave koju će ponuditi klijentu.

8.5.2. Usluga dostave podrazumijeva dostavu do stambenog objekta. Unos proizvoda u stan / kuću moguć je u iznimnim situacijama, za određene vrste proizvoda, te isključivo uz odobrenje uprave QB-a. Dostava ne podrazumijeva montažu i/ili priključivanje dostavljenih proizvoda niti podrazumijeva odvoz i zbrinjavanje ambalaže isporučenih proizvoda.

8.5.3. Standardno, dostava je osigurana za pakete do 30 kg težine i to putem kurirske službe HP Express. Za organizaciju transporta paketa težih od 30 kg ili paketa većih dimenzija QB će kontaktirati klijenta jednim od prepoznatih sredstava komunikacije i ugovoriti uvjete transporta ili izdavanja robe.

8.5.4. Klijent je dostavljačima dužan osigurati prohodan, čvrsti i stabilan put do mjesta istovara. Ako se utvrdi da zbog otežane prohodnosti postoji rizik ozljede ili rizik štete paketa koji dostavlja ili bilo koji drugi opravdani razlog, dostavljač može odbiti obavljanje usluge dostave, u tom slučaju troškove naknadne dostave snosi klijent.

8.5.5. Prilikom primanja kupljenih proizvoda klijent je obvezan :

  • provjeriti sadržaj pošiljke i potražiti sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. U slučaju nedostataka klijent je obvezan poslati isključivo pisanu obavijest QB-u što je ranije moguće.

  • pregledati robu, te utvrditi da je roba isporučena bez fizičkih oštećenja. Preuzimanjem proizvoda klijent se odriče naknadnih reklamacija po osnovi vidljivih fizičkih oštećenja proizvoda i ambalaže. Klijent nije dužan preuzeti robu s fizičkim oštećenjem ambalaže ili samog proizvod.

8.5.6. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar proizvoda, vanjska oštećenja proizvoda ispod ambalaže…) klijent je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ako se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećen proizvod, reklamacija neće biti uvažena. Savjet svakom klijentu je da u slučaju dolaska robe s oštećenom ambalažom istu fotografira i napravi zapisnik s dostavljačem.

8.5.7. Cijena dostave proizvoda koji se naručuju putem web stranice :

  • Dostava paketa do 30 kg težine na području Republike Hrvatske. Većina proizvoda do 30 kg težine ponuđenih u na web stranici dostavlja se putem kurirske službe Paket24. Usluga dostave za područje Republike Hrvatske naplaćuje se prema standardnom cjeniku Paket24 koji se može pogledati i preuzeti klikom ovdje. Okvirna cijena dostave ovisi o težini pošiljke, te gradu isporuke i navodi se u ponudi klijentu prije uplate. Ako drugačije nije ugovoreno kurir Paket24 uslugu transporta naplaćuje gotovinom prilikom isporuke paketa.

  • Dostava paketa težih od 30 kg na području Republike Hrvatske i Europske Unije. Cijena usluge dostave šalje se klijentu ponudom nakon primitka narudžbe ovisno o sveukupnoj težini narudžbe i sveukupne vrijednosti naručenih proizvoda, te troškova za manipuliranje (zaštitni materijali za pakiranje i drugi troškovi za lomljive proizvode, teške atipične veličine itd). QB procjenjuje na temelju internih pokazatelja trošak prijevoza i klijentu dostavlja ponudu za transport uz ponudu za proizvode. Klijent ne može zatražiti manji trošak prijevoza na temelju vlastitih mjerenja (vaganja) pošiljke.

8.5.8. Prilikom dostave rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na klijenta u trenutku kada je njemu ili osobi koju je klijent odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran od strane klijenta, rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na klijenta u trenutku kada proizvod bude predan u posjed prijevozniku.

8.6. Rok isporuke i preuzimanja

8.6.1. Dostavu proizvoda kupljenih putem web stranice ne obavlja QB nego vanjski suradnici i/ili kurirske službe. Točno vrijeme isporuke ovisi isključivo o radnom vremenu dostavne službe. Ako je moguće točno vrijeme isporuke klijent može dogovoriti isključivo s dostavnom službom koje će klijenta kontaktirati ako je klijent isto jasno naglasio.

8.6.2. Rok isporuke jedne narudžbe traje :

  • od 2 do 8 dana za narudžbu robe koja se nalazi na skladištu QB

  • od 8 do 120 dana za robu koja se nalazi na skladištu dobavljača

8.6.3. Rok isporuke jedne narudžbe ovisi o :

  • dostupnosti proizvoda na skladištu QB-a

  • načinu dostave proizvoda

  • vremenu obrade u logističkom centru kurira

  • vremenu obrade u skladištu QB-a

  • destinaciji na koju se vrši dostava

  • o radnim danima u mjesecu

  • o broju proizvoda iz narudžbe itd.

8.6.4. Ako se naručeni proizvodi nalaze na skladištu, QB će odmah nakon što evidentira uplatu klijenta na izvodu banke organizirati dostavu ili izdati nalog za izdavanje robe u poslovnici ili skladištu QB-a, ovisno o volji klijenta ili mogućnosti QB-a. Proizvodi pripremljeni za isporuku odmah na web stranici bit će obilježeni sa : “Na zalihi”.

8.6.5. Ako naručeni proizvodi nisu dostupni na skladištu QB-a, QB primitkom narudžbe klijenta u kontaktu s dobavljačem utvrđuje rok isporuke, te klijentu na obrascu ponude šalje informacije o roku isporuke. Odmah nakon što evidentira uplatu klijenta na izvodu banke QB šalje narudžbu dobavljaču, a primitkom proizvoda na skladište organizira dostavu ili izdaje nalog za izdavanje robe u poslovnici ili skladištu QB-a ovisno o volji klijenta ili mogućnosti QB-a.

8.6.6. U rok isporuke se NE ubrajaju subote, nedjelje i blagdani.

8.6.7. Nakon slanja pošiljke QB klijentu šalje obavijest da je pošiljka poslana. Ako klijent u očekivanom vremenu ne primi pošiljku ili bilo kakvu obavijest vezanu uz isporuku pošiljke, klijent treba obavijestiti QB kako bi se provjerila i pronašla poslana pošiljka.

8.6.8. Ako su naručeni i klijentu isporučeni proizvodi ispravni i neoštećeni, a klijent proizvode ne želi primiti, QB ima pravo klijenta tražiti nadoknadu troškova vezanih za neuspjelu isporuku ili povrat proizvoda.

8.6.9. U slučaju skupljanja više narudžbi sveukupno vrijeme isporuke može se produljiti zbog jednog proizvoda s duljim rokom isporuke, tako da Klijent prihvaća da skupljanjem više proizvoda u jednoj narudžbi, produljuje i isporuku sve do najudaljenijeg datuma. Kao pravilo, proizvodi iz jedne narudžbe isporučuju se u jednoj isporuci (proizvodi iz jedne narudžbe ne isporučuju se djelomično).

8.6.10. Isporuke će se u pravilu obavljati u okviru razdoblja od slanja narudžbe (varira između 2 dana i 16 tjedana) i klijent može dobiti informacije o statusu isporuke u bilo kojem trenutku. U slučaju kada proizvod može biti isporučen s prekoračenjem ugovorenog roka, QB će pisanim putem obavijestiti klijenta i ponudit će mu dvije opcije: Klijent može odustati (pisano) od narudžbe proizvoda, ili prihvatiti novi predloženi rok isporuke. Ako Klijent odustane od narudžbe, plaćeni će iznosi biti vraćeni u skladu sa zakonom, u roku od najviše 14 dana od datuma pisanog odustajanja od narudžbe.

8.6.11. Uvoznik može bez najave produžiti rok isporuke za bilo koji artikl (ovisno o vremenskih neprilikama ili određenim tehničkim poteškoćama), na što QB ne može utjecati, ako se roba naručuje po narudžbi kupca, tj. koja nije bila raspoloživa na skladištu za odmah.

8.7. Garancija ili jamstvo na proizvode

8.7.1. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishabanosti uređaja. Da bi se izbjegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost klijenta je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u tom slučaju će proizvod biti zamijenjen.

8.7.2. QB poštuje odredbe jamstva u skladu s važećim hrvatskim zakonodavstvom. Jasne detalje u vezi jamstava dane su u, uz proizvod popratnim dokumentima proizvođača i/ili uvoznika. Klijent ne može zahtijevati prošireno jamstvo, više od onog što je navedeno. Jamstvo se primjenjuje na normalne uvjete korištenja i vrijedi samo za proizvode koje je klijent kupio od QB-a i u cijelosti platio.

8.7.3. QB za svaki proizvod u ponudi osigurava ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač i/ili uvoznik u skladu s općim uvjetima garancije i servisiranja koje pruža proizvođač. Jamstvom proizvođač proizvoda klijentu jamči popravak kupljenog proizvoda o vlastitom trošku, a u skladu s važećim propisima i uvjetima opisanim u jamstvenom listu.

8.7.4. Jamstvo pretpostavlja povrat vrijednosti za proizvode koji ne odgovaraju, o kojima klijent obavještava proizvođača u zakonskom roku, a nakon što ih ovlašteni servis proglasi takvim. QB ne zamjenjuje i ne popravlja proizvode s greškom ili one koji ne odgovaraju. Neodgovarajući proizvodi postaju ponovo vlasništvo QB-a. Klijent izjavljuje da u slučaju da ovlašteni servis proizvod proglasi neodgovarajućim pristaje primiti novi jednaki proizvod, novi drugačiji proizvod sličnih karakteristika jednake vrijednosti, povrat u visini vrijednosti proizvoda i prijevoza i to isključivo navedenim redoslijedom.

8.7.5. Jasni detalji o karakterističnim obilježjima svakog proizvoda mogu se naći na web stranici. Informacije u vezi rokova i uvjeta jamstva QB kao i upute o općoj uporabi različitih vrsta proizvoda mogu se predati klijentu i kao dokument u digitalnom obliku e-mail-om. Ako te informacije nisu stigle do klijenta, on ih može dobiti bilo kada, telefonskim upitom ili slanjem e-mail-a na desk@studio.hr.

8.7.6. Klijent je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima klijent može ostvariti svoja prava.

8.7.7. Materijalni nedostatci proizvoda postoje :

  • ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu

  • ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju ga klijent nabavlja, a koja je bila poznata QB-u ili mu je morala biti poznata

  • ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane

  • kad je QB klijentu predao proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti

  • ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je klijent mogao opravdano očekivati prema naravi proizvoda, posebno uzimajući u obzir javne izjave QB-a, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)

  • ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji

  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

8.7.8. Materijalni nedostaci za koje QB odgovara :

  • QB odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na klijenta, bez obzira je li mu to bilo poznato

  • QB odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na klijenta ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga

  • Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako QB ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka

  • QB odgovara i za nedostatke koje je klijent mogao lako opaziti ako je izjavio da proizvod nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

8.7.9. QB NE odgovara za nedostatke :

  • ako su nedostaci klijentu u trenutku sklapanja ugovora bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati;

  • koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao klijent mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu

  • ako je klijent na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava proizvoda, nedostatak se ne uzima u obzir ako QB nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku klijenta da sklopi ugovor

  • QB NE odgovara za neznatne materijalne nedostatke.

8.8. Reklamacije

8.8.1. Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača QB je klijentima omogućio da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu i sve ostale detalje šalju na e-mail desk@studio.hr.

8.8.2. QB uvažava reklamacije za sve proizvode koji su odstupili od specifikacije proizvođača ako je to odstupanje pregledom utvrdio ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač i/ili uvoznik. Popis ovlaštenih servisa nalazi se na obrascu jamstva proizvoda.

8.8.3. QB nije ovlašteni servis i ne utvrđuje da li je neki proizvod ispravan ili ne. QB ne odlučuje o tome hoće li neki proizvod biti zamijenjen ili popravljen nego sve reklamacije prosljeđuje u ovlaštene servise. Ako klijent procijeni da na kupljenom proizvodu postoji odstupanje od tvornički određenih specifikacija QB klijentu preporučuje da se pisanim putem obrati ovlaštenom servisu koji će nakon primitka obavijesti izaći na teren, te utvrditi okolnosti kvara. Ako ovlašteni servis utvrdi da je uzrok kvara tvornička greška otklonit će kvar o trošku proizvođača. Ako kvar nije moguće otkloniti ovlašteni servis će izdati nalog za zamjenu proizvoda temeljem kojeg klijent može ostvariti zamjenu proizvoda kod QB-a.

8.8.4. Ako klijent odluči prijaviti kvar donošenjem proizvoda u ovlašteni servis, prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno je priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara, te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu.

8.9. Jednostrani raskid ugovora od strane potrošača i povrat proizvoda

8.9.1. Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Članak 77. ZZP), proizvodi kupljeni na daljinu, koje klijent nije osobno preuzeo nego je primio dostavnom ili kurirskom službom mogu se vratiti QB-u bez navođenja razloga i to o trošku klijenta. Rok otkazivanja narudžbe je 14 dana od dana primitka proizvoda, a počinje teći od dana kada je klijent primio proizvod.

8.9.2. Da bi ostvario pravo na povrat proizvoda, odnosno pravo na jednostrani raskid ugovora klijent mora dostaviti nedvosmislenu izjavu u kojoj izražava odluku o raskidu ugovora pisanim putem na e-mail desk@studio.hr. Izjava mora sadržavati datum sastavljanja, ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, te mora biti ovjerena potpisom. Za izjavu klijent može koristiti obrazac za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan za preuzimanje u .pdf formatu klikom ovdje, a u word formatu klikom ovdje. Narudžba se smatra otkazanom kada QB primi pismenu obavijest.

8.9.3. U slučaju otkazivanja narudžbe klijent je dužan o svom trošku vratiti proizvod QB-u. Klijent je odgovoran osigurati da QB zaprimi proizvode bez neopravdanog kašnjenja. Smatra se da je klijent poštovao rok ako je poslao proizvode prije isteka razdoblja od najviše 14 dana od dana primitka isporučenih proizvoda i ako je proizvode dostavio zapakirane na odgovarajući način zbog zaštite tijekom prijevoza i u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećene i potpuno ispavane.

8.9.4. Klijent nema pravo jednostrano raskinuti ugovor, odnosno QB-u neće moći vratiti kupljene proizvode i/ili neće zahtijevati druge odštete, u sljedećim situacijama:

  • U slučaju kada zahtjev klijenta za vraćanje proizvoda prekoračuje razdoblje od 14 dana, a računa se od sljedećeg dana nakon što je ugovor izvršen, odnosno nakon što klijent preuzme proizvod.

  • U slučaju kada vraćeni proizvod nije u istom stanju u kojem je isporučen i popraćen sa svim komponentama i zaštitnim ambalažama.

  • Ako je QB u potpunosti ispunio ugovor, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak klijenta, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

  • Ako je predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja QB-a, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava klijenta na jednostrani raskid ugovora.

  • Ako su predmet ugovora proizvodi koji su izrađeni po specifikaciji klijenta ili su jasno prilagođeni klijentu.

  • Ako su predmet ugovora zapečaćeni proizvodi koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu pogodni za vraćanje, ako je otpečaćen nakon dostave.

  • Ako su predmet ugovora proizvodi koji su zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješani s drugim stvarima.

  • Ako je klijent posebno zahtijevao posjet QB-a radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je klijent izrijekom zahtijevao, QB pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neke druge proizvode osim onih koji su bili nužni za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili proizvodima.

  • Ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

  • Ako je ugovor sklopljen na javnoj dražbi.

  • Ako je predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.

  • Ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak klijenta, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

8.9.5. Klijent ima mogućnost odabira povrata jednog ili više proizvoda istovremeno iz jedne ili više narudžbi s proizvodima koji se mogu vratiti (oni s rokom od najviše 14 dana).

8.9.6. Klijent potvrđuje da se na stranici proizvoda upoznao s detaljima da li je proizvod povratan ili nije. Proizvodi koji čine komplet moraju biti vraćeni kao jedan komplet.

8.9.7. U slučaju da klijent raskida ugovor, QB mu vraća sve iznose koje je dobio kao plaćanje od njega i, ovisno od slučaja, troškove isporuke, bez neopravdanog kašnjenja, i u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma kada primi vraćene proizvode, u skladu s pravilima. Vraćanje se vrši istom metodom plaćanja koja se koristila za plaćanje narudžbe od strane klijenta, osim u situacijama kada je klijent pristao na drugačiji način plaćanja.

8.9.8. Ako klijent ne upakira propisno vraćene proizvode radi zaštite / rukovanja istih, dostavljač ima pravo odbiti preuzimanje. Ako klijent pošalje proizvode nepropisno zapakirane za zaštitu / manipulaciju nekom drugom metodom (drugi kurir, Hrvatska pošta, osobna dostava itd.) odgovoran je za bilo kakvu štetu te nedostatke pronađene pri preuzimanju proizvoda od strane QB-a. Gore navedeno ne odnosi se na originalnu ambalažu proizvoda, već na pakiranje koje, prema standardima kurirske službe navedene na stranici kurirske tvrtke, može zaštititi proizvode prema njihovim specifičnostima (materijal, dimenzije itd.)

8.9.9. Klijent može vratiti proizvode kupljene od QB u skladu s ugovorom, ali QB ima pravo na naknadu za umanjenje vrijednosti robe (nema sve komponente, početnu dokumentaciju ili se zbog drugih razloga mijenja početni proizvod).

8.10. Odgovornost klijenta za umanjenje vrijednosti vraćenih proizvoda u slučaju jednostranog raskida ugovora

8.10.1. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane klijenta, a prema članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača klijent je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

8.10.2. Svaki vraćeni proizvod mora imati sva obilježja novog proizvoda. Svakom proizvodu kojem klijent promijeni karakteristiku novog proizvoda (npr. otpakirani proizvodi, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično) klijent je umanjio vrijednost za koju je financijski odgovoran. Ako klijent vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, a pozivajući se na jednostrani raskid ugovora na daljinu, uslijed čega QB neće biti u mogućnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost proizvoda u visini od 50% plaćene maloprodajne cijene proizvoda.

8.10.3. Ako klijent vrati proizvod bez dijelova i dokumentacije, nakon utvrđivanja nedostataka QB pisanim putem klijenta poziva da naknadno dostavi nedostatne dijelove i dokumentaciju. Ako klijent isti ne dostavi u roku od 8 dana od dana slanja poziva na povrat smatra se da klijent nije ispunio svoju obavezu povrata proizvoda, te QB nije dužan izvršiti povrat sredstava klijentu uplaćenih prilikom kupovine spornih proizvoda.

8.10.4. Prihvaćanjem Općih uvjeta, klijent unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem, te QB nije dužan izvršiti povrat sredstava. U slučaju povrata robe koja je vidno korištena QB zadržava pravo odbiti povrat u potpunosti.

8.10.5. QB utvrđuje uvjete povrata i/ili umanjenja iznosa povrata klijentu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

8.11. Osvrti i komentari klijenata.

8.11.1. Posjetitelji mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje programskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mail-ova, ili bilo kakav drugi oblik SPAM-a. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonalizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. QB zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

8.12. Zlouporaba.

8.12.1. QB se trudi sadržaj i uslugu držati ispravnim i sigurnim. Ako klijent utvrdi problem, zlouporabu, uvredljivi sadržaj i povredu pravila ili prava bilo koje vrste može o tome obavijestiti QB slanjem e-mail-a na desk@studio.hr ili bilo kojim drugim prepoznatim načinom komunikacije . QB zadržava pravo da klijentu koji krši pravila ponašajna određena Općim uvjetima ili zakonom, ograniči, suspendira ili terminira uslugu, zabrani pristup web stranici, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, odnosno poduzme sve tehničke i pravne metode kako bi spriječio daljnje kršenje pravila. Osim zabrane pristupa od klijenta koji krši pravila Općih uvjeta, a ako postoji pravna osnova QB može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit nanesenu QB-u zbog namjernih ili nehotičnih radnji klijenta.

9. Ograničenje odgovornosti

9.1. QB se ne može smatrati odgovornim kada klijent koristi web stranicu, sadržaj ili uslugu drugačije od ograničenja predviđenih Općim uvjetima.

9.2. Ako klijent ili bilo koja treća pravna ili fizička osoba smatra da je QB sadržajem i/ili objavljivanjem istog prekršio domaće i međunarodne propise o zaštiti autorskog i srodnih prava, odnosno prava industrijskog i intelektualnog vlasništva ili bilo koja duga prava trećih pravnih ili fizičkih osoba može se obratiti QB-u na e-mail desk@studio.hr, kako bi QB mogao poduzeti potrebne mjere.

9.3. QB ne odgovara za sadržaj, kvalitetu ili prirodu drugih web stranica do kojih se dolazi preko raznih veza sa sadržajem, bez obzira na prirodu tih veza. Za te stranice, odgovaraju u potpunosti, njihovi vlasnici.

9.4. QB je izuzet od bilo koje krivnje u slučaju kada korištenje web stranice i/ili sadržaja poslanog klijentu, bilo kojim sredstvom komunikacije ili ustupljeno od nekog zaposlenika QB-a, može prouzročiti štetu bilo kakve prirode klijentu ili bilo kojoj trećoj strani.

9.5. QB ne nudi nikakve izravne ili neizravne garancije poput:

  • Usluga će biti prikladna zahtjevima klijenta

  • Usluga će biti neprekidna, sigurna i bez ikakvih pogrešaka

  • Besplatno dobiveni i/ili plaćeni proizvodi/usluge odgovarat će zahtjevima ili očekivanjima klijenta

9.6. Web stranica se poslužuje na principu “kakav jest” i “kako je raspoloživ”. Svaki klijent se eksplicitno slaže da web stranicu koristi na osobnu odgovornost i osobni rizik. QB ne jamči da web stranica, QB-ovi poslužitelji (serveri), e-mail-ovi poslani od strane QB nisu zaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama. QB neće biti odgovorna za bilo kakvu nastalu štetu bilo koje vrste koje su nastale korištenjem web stranice, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, direktne, indirektne, slučajne, kaznene i posljedične štete. QB neće biti odgovorna za radnje trećih osoba.

9.7. QB nije odgovoran, niti na bilo koji način može biti prisiljen da odgovara ako klijent dogovori i/ili dobije i/ili kupi i/ili naruči proizvod i/ili uslugu bilo koje vrste putem web stranice ili u poslovnici i/ili na bilo koji drugi način, čak i u dogovoru sa zaposlenikom QB-a ako navedeno nije u skladu s Općim uvjetima ili, u suprotnom ako nije potvrđeno isključivo pisanom potvrdom uprave QB-a, vlastoručno potpisanom od strane direktora. U slučaju da se navedeno ipak dogodi isključivo klijent i/ili svi uključeni u komunikaciju i realizaciju navedenog osobno i bez uplitanja QB-a preuzimaju svu odgovornost.

10. Viša sila

10.1. Povreda obveze do koje je došlo zbog okolnosti koje niti jedna strana nije mogla predvidjeti (viša sila) prilikom sklapanja ugovora na daljinu ne rezultira odgovornošću za naknadu štete po osnovi neispunjenja obveze.

10.2. Strana ili njezin zaslonski zastupnik koji se pozivaju na gore navedeni događaj obvezna je upoznati drugu stranu, odmah i u potpunosti o tome i poduzeti sve raspoložive mjere radi smanjenja učinaka spomenutog događaja.

10.3. Strana ili zakonski zastupnik strane koja se poziva na gore spomenuti događaj izuzeta je od ove obveze samo ako je taj događaj spriječi da to napravi.

10.4. Ako u roku od 15 dana od dana nastanka tog događaja, taj događaj ne prestane svaka od strana imat će pravo pismeno obavijestiti drugu stranu za potpuni prestanak sklopljenog ugovora bez da ijedna od njih može zahtijevati od druge strane odštete.

10.5. Strana koja se poziva na događaj više sile mora dokazati nemogućnost izvršenje obveza u roku od 30 dana od dana nastanka događaja, u granicama članka 10.3.

10.6. U iznimnim situacijama (bez da QB bude kriv) i zbog više sile (kao što je prometna nezgoda prijevoznika ili dobavljača) moguće je da se isporuka proizvoda neće moći obaviti. U tom će slučaju QB klijentu ponuditi novi drugačiji proizvod sličnih karakteristika ili klijent može ostvariti prava iz članka 8.9. ovoga teksta odnosno Općih uvjeta.

11. Sporovi

11.1. »Pravila postupanja trgovaca jesu sporazum ili skup pravila koji nije donesen u obliku zakona ili nekog drugog propisa, a kojim je uređen način postupanja trgovaca koji su se obvezali poštovati ta pravila postupanja u odnosu na jednu ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora«

11.2. Na uvjete poslovanja u poslovnici QB-a i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije ostvarenog pute web stranice ili bilo kojim drugim prepoznatim sredstvom komunikacije primjenjuju se prvenstveno sva pravila i upute, te ostali detalji navedeni u ovome tekstu “Opći uvjeti poslovanja”, ako QB i klijent ne ugovore drugačije, a za čega je potrebna isključivo pisana potvrda uprave QB vlastoručno potpisana od strane direktora.

11.3. Korištenjem/posjećivanjem/prikazivanjem poslovnice, web stranice i/ili bilo kojeg sadržaja koji je QB poslao klijentu, pristupanjem i/ili slanjem bilo kojim sredstvima, isti izjavljuje da je u cijelosti pročitao, da su mu jasne te da prihvaća Opće uvjete.

11.4. Uzimajući u obzir odredbe Pravilnika (EU) br. 524/2013 na online rješavanje sporova potrošača i izmjenu Uredbe EK br. 2006/2004 i Direktive 2009/22 /EK, QB svojim klijentima nudi mogućnost da eventualne sporove rješavaju izvan suda koristeći europsku platformu za online rješavanje sporova (ODR platforma), koji je digitalni instrument stvoren od strane Europske komisije kako bi se olakšalo neovisno, nepristrano, transparentno, učinkovito, brže i pravično vansudsko rješavanje sporova o ugovornim obvezama koje proizlaze iz online ugovora o prodaji ili pružanju usluga potrošačima koji imaju boravište u Uniji i trgovca sa sjedištem u Uniji. U tom slučaju možete koristiti sljedeću poveznicu na ODR platforme: ODR ili posjetiti stranicu http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.5. Ako bilo koja od gornjih klauzula bude ništavna ili nevažeća, bez obzira na razlog, ta klauzula neće naštetiti valjanosti ostalih klauzula.

11.6. Ovaj je dokument „Opći uvjeti poslovanja“ sastavljen i bit će tumačen u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Ovaj sporazum podliježe hrvatskom zakonu. Svaki spor koji nastane između QB-a i klijenata / kupaca bit će riješeni prijateljski mirnim putem ili, ako to nije moguće, sudske sporove će riješiti nadležni sudovi u Zagrebu.

12. Kontakt i ostale informacije

12.1. U slučaju da postoje pitanja ili sugestije u vezi s QB-om, molimo Vas da nas posjetite u poslovnici studioHR, Heinzelova 41, Zagreb, kontaktirate na broj telefona +385 1 2946 406 , od ponedjeljka do petka, radno vrijeme 09:00-20:00, subotom 9:00 – 16:00 ili na e-mail na desk@studio.hr.

13.2. Bilo koji komentari, pitanja, povratne informacije, ideje, sugestije ili druge obavijesti ili informacije koje se odnose na poslovnicu studioHR i web stranice www.studio.hr i www.dankuchen-zagreb-centar.hr, funkcionalnost ili poboljšanje istoga ostaju u vlasništvu društva tvrtke QB DESIGNO d.o.o.

posjeti : studioHR

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)